GiriKay覺t Ol
ye Giri Formu

Kay覺t Ol   ifremi Unuttum

ye Kay覺t Formu

                        Forum Pok矇mon Veritaban覺 Sald覺r覺lar Yetenekler Kartlar
Pok矇mon'un T羹rkiye Tarihi
"Pok矇mon'un inan覺lmaz d羹nyas覺na hogeldiniz"
 
Bu c羹mleyi ilk duyduumuzda T羹rkiye’ye giri yapm覺 olan f覺rt覺nadan habersizdik. Tarih 1999’un son g羹nleriydi ve bir癟oumuz o g羹nlerde bu c羹mleyi duymaya ahit olmad覺. F覺rt覺na 繹ncesi sessizliin yaand覺覺n覺 kimse bilmiyordu.
 
1996 y覺l覺nda Japonya’da ortaya 癟覺kan bir 癟ift oyun, fenomen olarak k覺sa zamanda t羹m d羹nyay覺 sard覺. Ad覺na Pocket Monsters yani k覺saca Pok矇mon denilen bir f覺rt覺na Japonya d覺覺ndaki 羹lkelere de giri yapt覺. Oyunun anime uyarlamas覺nda ise Ash ad覺nda, 10 ya覺ndaki bir 癟ocuun Pok矇mon ustas覺 olmak i癟in 癟覺kt覺覺 yolculua tan覺k olan y羹z binler k覺sa zamanda bu f覺rt覺naya kap覺ld覺lar. Bu f覺rt覺nan覺n 羹lkemize girii ise 1999 y覺l覺n覺n son g羹nlerine denk geldi. 
 
2000 y覺l覺 t羹m d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de b羹y羹k bir heyecan ve cokuyla kar覺land覺. Yeni bir bin y覺la giri, insanlar覺n her zaman ahit olabilecei bir ey deildi. Bu yeni bin y覺l覺n ilk aylar覺nda Pok矇mon, ATV kanal覺nda yay覺nlanmaya devam etti. Asl覺nda ilk iki-羹癟 ay herhangi bir belirti olmad覺. 襤lk k覺p覺rt覺lar Mart 2000’den sonra yaanmaya balad覺. Pok矇mon’u takip edenler aras覺nda sohbetler edilmeye baland覺. Okullarda, teneff羹slerde tek konu Pok矇mon olmaya balad覺. Belki de o zamana kadar Pok矇mon’u takip eden insanlar, ilk kez kendileri gibi insanlarla payla覺ma giriti. T羹rkiye’deki ilk pokemoncular bu sayede olumaya balad覺. Bu durum reytingleri de etkilemi olacak ki ATV, Pok矇mon’un yay覺n saatinde deiiklik yapt覺. Art覺k Pok矇mon hem sabah hem de 繹leden sonra yay覺nlanmaktayd覺. Ayr覺ca hafta sonlar覺 da batan balayarak b繹l羹mler yay覺nlan覺yordu. ATV bu ata覺 ile bir anda f覺rt覺nay覺 balatm覺 oldu.
 
May覺s 2000: Pok矇mon fenomeni T羹rkiye’de ad覺n覺 duyurmaya balad覺覺 anda bu 癟覺lg覺nl覺k gazetelere konu olmaya balad覺. Baz覺 gazeteler Pok矇mon’un d羹nyadaki yayg覺nl覺覺ndan ve baar覺s覺ndan s繹z ederken baz覺lar覺 da Japonya’da yaanan baz覺 k繹t羹 olaylar覺 temel alarak T羹rk ailelerini uyar覺yordu. Bu s覺rada animede Indigo Ligi b繹l羹mleri yay覺nlanmaktayd覺 ve Ash’in 癟覺kt覺覺 her lig ma癟覺 milli ma癟 heyecan覺 izle izlenmeye balanm覺t覺. 
 
Haziran 2000: Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺n覺n T羹rkiye’de doruk noktas覺na ulat覺覺 aylar balam覺 oldu. Yay覺nc覺 kanal覺n gazetesi Sabah, yaz tatilinin yaklamas覺yla birlikte ataa kalkt覺. Pok矇mon’un T羹rkiye’de anime d覺覺na ilk kez 癟覺kmas覺 bu ayda yaand覺. Gazetenin verdii ve d羹nyaca 羹nl羹 olan Pok矇mon TCG (Trading Cart Game) kartlar覺, kart oyununun kurallar覺n anlatan bro羹rler ile gazete 羹zerine d羹eni yapm覺 oldu. 1998 y覺l覺nda Japonya’da g繹sterime giren ve 1999 y覺l覺nda Amerika’da g繹sterime girerek beklenmedik bir baar覺 salayan Pok矇mon The First Movie (Pok矇mon 襤lk Film) 9 Haziran 2000 tarihi itibariyle 羹lkemizde vizyona girmi oldu. Toplamda 400 bin kii taraf覺ndan izlenen film, o tarihte 羹lkemizdeki en iyi animasyon film baar覺s覺n覺 salam覺 oldu. Filmin sinemalarda g繹sterime girmesiyle birlikle bir癟ok firma filme 繹zel kartlar ve oyuncaklar satmaya balad覺. Pok矇mon oyuncaklar覺n覺n 羹lkemize ak覺n etmesi bu olayla oldu. Pok矇mon 羹lkemizde art覺k 繹n羹ne ge癟ilemeyen bir fenomene d繹n羹m羹t羹. T羹rkiye tarihinde ilk kez bir anime televizyondaki tart覺ma programlar覺na, gazetelerdeki k繹e yaz覺lar覺na, haberlere konu oluyordu. ocuklar ve gen癟ler bu 癟覺lg覺nl覺覺n tad覺n覺 癟覺kar覺rken aileler endielenmeye balam覺t覺. Televizyonlarda ve gazetelerde yay覺nlanan onlarca haberde Pok矇mon’un 癟ocuklar覺n psikolojisini etkiledii empoze edilerek ailelerin Pok矇mon’a kar覺 繹n yarg覺 oluturmas覺 salanm覺 oldu. Bu arada anime t羹m h覺z覺yla devam ederken 23 Haziran 2000 tarihi pok矇moncular i癟in bir milat oldu. O g羹n yay覺nlanan “Charizard Sakinleiyor” b繹l羹m羹 animenin yay覺nlanan son yeni b繹l羹m羹 oldu. 24 Haziran’dan itibaren anime ilk b繹l羹me d繹nd羹 ve birka癟 kez bu ekilde tekrar etti. Pok矇mon hemen her dalda kendini g繹sterirken sanal d羹nyaya da 羹lkemizde bu ayda ad覺m atm覺 oldu. Bir癟ok Pok矇mon hayran sitesi ve forumu kuruldu. u an bu yaz覺y覺 okuduunuz Pok矇monMaster sitesinin de aras覺nda bulunduu onlarca sitenin 繹nc羹leri bu aylarda kendilerini g繹sterdiler.
 
Temmuz 2000: Temmuz ay覺 tam anlam覺yla Pok矇mon’un T羹rkiye’ye damga vurduu ay oldu. Sinemada filmi izleyenlerin "Mew mi? Mewtwo mu?" sohbetleri, yaz tatilinin gelmesi ile okul zaman覺 Pok矇mon’la ilgilenemeyen binlerce 癟ocuun ve gencin de bu d羹nyaya h覺zla giri yapmas覺 ve temmuz ay覺 ve sonras覺ndaki aylara damga vuracak olan Pok矇mon Taso 癟覺lg覺nl覺覺n覺n ortaya 癟覺kmas覺 Pok矇mon’un damga vurmas覺n覺 salayan ad覺mlar oldu.
 
Pok矇mon’un her alanda zirve yapmas覺 cips firmalar覺n覺 da harekete ge癟irmiti. Frito Lay firmas覺 Temmuz 2000’de Pok矇mon Taso 癟覺lg覺nl覺覺n覺 balatt覺. Aylarca s羹recek olan bu d繹nem binlerce (belki milyonlarca) cips sat覺覺na neden oldu. Frito Lay firmas覺 Pok矇mon Taso ad覺m覺 ile ad覺n覺 duyurmu oldu. O d繹nem bu 癟覺lg覺nl覺a ahit olanlar hayatlar覺nda o kadar cipsi bir daha yemediklerini d羹羹nmektedirler. Temmuz ay覺nda balayan Pok矇mon Taso 1 b羹y羹k bir ilgi g繹r羹nce zamanla Taso 2, Taso 3, Taso TV, zel Koleksiyon, Jet Taso, zel Koleksiyon (Dev) gibi taso 癟eitleri piyasaya 癟覺kt覺. Bu baar覺y覺 g繹ren dier firmalarda harekete ge癟ti ve Temmuz ay覺 sonunda g繹z羹n羹z羹n g繹rd羹羹 her yer Pok矇mon’la ilgili bir 羹r羹nle dolmu oldu. 
 
ATV, yeniden yay覺nlanan b繹l羹mlerin de 癟ok y羹ksek reyting almas覺 羹zerine yay覺n saatini kademeli olarak 繹nce 17.30, sonra 18, en sonunda da ana haber 繹ncesine yani 18.30’a ald覺. B繹ylece Pok矇mon, T羹rkiye’de ana haber 繹ncesi yay覺nlanan ilk anime olmu oldu.
 
Austos 2000: Pok矇mon’a olan ilgi, yay覺nc覺 kurulu d覺覺ndaki dier televizyon kanallar覺nda ve gazetelerde hakk覺nda yap覺lan olumsuz haberlere ramen artarak devam ediyordu. Sal覺k Bakanl覺覺 ve dier hastanelerdeki psikologlar覺n yay覺nlad覺klar覺 raporlar internet 羹zerinden yay覺nlanmaya balad覺. Bu raporlar覺n ortak 繹zellii Pok矇mon’un ya覺 k羹癟羹k 癟ocuklar覺 k繹t羹 y繹nde etkilediidir. Bu raporlar覺 okuduunuzda Pok矇mon hakk覺nda verilen bilgilerin kulaktan dolma ve yalan yanl覺 olduu da dikkat 癟ekmektedir. Bu durum aileler ve 癟ocuklar覺 aras覺nda gerginliklere neden olmaya balam覺 ve ilk kez “Pok矇mon yay覺ndan kald覺r覺lmal覺” s繹ylentileri ortaya 癟覺km覺t覺. Bu ortamda binlerce cips, oyuncak, kart vb. sat覺lmaya devam etmiti. Art覺k pazarlarda dahi Pok矇mon ilemeli k覺yafetler sat覺lmaya balanm覺t覺.
 
Eyl羹l-Ekim-Kas覺m 2000: Yaz tatilinin sona ermesi baz覺 癟evrelerin “Pok矇mon r羹zg璽r覺 art覺k diner” s繹ylentilerini beraberinde getirmi fakat Eyl羹l ay覺nda Pok矇mon Taso 2’nin 癟覺kmas覺 ile bu beklentiler suya d羹m羹t羹. Art覺k Pok矇mon okullara ta覺nm覺t覺. Ders aralar覺nda Pok矇mon sohbetleri edilmekte, okula gizlice getirilen tasolar覺n dei tokuu yap覺lmakta ve okuldan d繹n羹te ilk olarak anime izlenmekteydi. 6 Ekim 2000 tarihinde ATV, animeyi tekrar ilk b繹l羹me d繹nd羹rd羹 ve 3.kez ayn覺 b繹l羹mler yay覺nlanmaya balad覺. Pok矇moncular d羹nyadaki Pok矇mon gelimelerini de takip etmeye balad覺lar ve Eyl羹l ay覺nda 151 olan Pok矇mon say覺s覺n覺n 251’e 癟覺kt覺覺 繹renildi. Bu haber tam anlam覺yla yeniden doutu. Pok矇mon r羹zgar覺n覺n dinmediini, aksine artarak devam ettiini g繹ren ve bundan rahats覺z olan 癟evreler olumsuz haberlerini art覺rd覺lar. O ana kadar bu haberlerin herhangi bir etkisi olmam覺t覺 fakat 30 Ekim’de gazetelere 癟覺kan bir haber T羹rkiye’de Pok矇mon’a vurulan ilk b羹y羹k darbe oldu. Mersin’de bir 癟ocuun kendisini Pok矇mon zannederek oturduu apartman覺n yedinci kat覺ndan kendisini at覺p yaralanmas覺 sonucu Pok矇mon’a olan tepki tavan yapt覺. Bu haberi takiben 25 Kas覺m’da Kilis’te yaayan bir k覺z 癟ocuu kendisini Pok矇mon zannederek beinci kattan atlay覺p yaralanmas覺n覺n ard覺ndan Sal覺k Bakanl覺覺, 癟ocuk ve ruh sal覺覺 uzmanlar覺ndan oluan bir “Pok矇mon Kurulu” toplad覺. Kurul, Pok矇mon’un 癟ocuklar覺n ruh sal覺覺n覺 olumsuz etkilediine y繹nelik bir karar ald覺. Bu s覺rada Kas覺m ay覺nda Pok矇mon Taso 3 raflardaki yerini alm覺 oldu. 
 
Aral覺k 2000: Pok矇mon’un T羹rkiye’deki televizyon d羹nyas覺na veda etmesi bu ay i癟ersinde oldu. Son aylarda s羹ren k繹t羹 propaganda ve en son olan olaylar sonucunda Sal覺k Bakanl覺覺 olumsuz y繹nde karar al覺nca top RTK’e at覺lm覺t覺. RTK, kurulduundan bu yana en fazla ik璽yet telefonunu Pok矇mon konusunda ald覺klar覺n覺 a癟覺klayarak yay覺nc覺 kanala bask覺 yapmaya balad覺. Bu bask覺lar sonucu ATV kanal覺 RTK taraf覺ndan 1 g羹n s羹reyle kapat覺ld覺. B繹ylece T羹rkiye’de ilk kez bir anime televizyon kanal覺 kapatt覺rm覺 oldu. Bu olaydan sonra ATV, 13 Aral覺k 2000 tarihinde Pok矇mon’u yay覺ndan kald覺rd覺. Bu olay T羹rkiye’deki Pok矇mon ve Pok矇monculuk i癟in d繹n羹m noktas覺 oldu.
 
31 Aral覺k’ta yap覺lan y覺lba覺 programlar覺nda 2000 y覺l覺na damga vuran olaylar i癟erisinde Pok矇mon’un 羹lkemizde yay覺nlanmaya balamas覺 ve Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺n覺n etkileri g繹sterilmi oldu.
 
Ocak – ubat 2001: 13 Aral覺k’taki yay覺ndan kald覺r覺lma olay覺n覺n etkileri g羹nlerce s羹rd羹. Pek 癟ok gazete ve televizyon kanal覺 bu konuyu haber yapt覺. ATV, Pok矇mon’un yay覺na d繹nmesi i癟in fax kampanyas覺 balatt覺 fakat RTK karar覺ndan d繹nmedi. Pok矇mon’un yay覺ndan kald覺r覺lmas覺 bu r羹zg璽r覺 durdurur zannedenler ocak ay覺nda vizyona giren Pok矇mon 2: The Power of One (En G羹癟l羹 O) filminin binlerce kii taraf覺ndan izlendiini g繹rd羹klerinde al覺nan 繹nlemlere yenilerini eklemeye balad覺lar. Bu s覺ralarda Pok矇mon Taso TV piyasaya 癟覺kt覺 ve yine b羹y羹k ilgi g繹rd羹. Bu tarihlerde Kanal D taraf覺ndan yay覺nlanmaya balayan Digimon’a ise herhangi bir ceza kesilmedi. 
 
2001: Mart ay覺ndan itibaren baz覺 Pok矇mon sitelerinin kapanmas覺 羹zerine 羹lkemizde ilk gerileme d繹nemi balam覺 oldu. Pok矇mon konusunda yap覺lan sohbetler azald覺 ve “ilk pok矇moncular” denen kitlede kopmalar yaanmaya balad覺. 
 
Nisan ay覺nda zel Koleksiyon tasolar覺 cips paketlerindeki yerini ald覺. Bu tasolar覺n bir 繹zellii vard覺 癟羹nk羹 bu tasodaki Pok矇monlar 2.Nesil denilen yani yeni Pok矇monlard覺. Bu tasolar s繹nmeye balayan alevi biraz olsun g羹癟lendirmiti. Daha sonra Pok矇mon Jet Taso, 羹癟 par癟a halinde piyasaya s羹r羹ld羹. Bu ekilde azalarak devam eden taso 癟覺lg覺nl覺覺 2002 y覺l覺n覺n ilk aylar覺na kadar devam etti.
 
2001 y覺l覺n覺n yaz tatilinde “ilk pok矇moncular” denen gruptan ayr覺lmayan hayranlar bir araya gelerek Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺n覺 sanal ortamda devam ettirmeye 癟al覺t覺lar. Bu tarihlerde kurulan birka癟 forum uzun soluklu olmasa da bu kulvarda bir yol a癟m覺 oldu. Sonraki y覺llarda pek 癟ok forum ve hayran sitesi kuruldu. Baz覺lar覺 uzun soluklu olurken baz覺lar覺 baar覺s覺z oldu. G羹n羹m羹zde 羹lkemizde az da olsa Pok矇mon hayran siteleri ve forumlar覺 mevcut durumdad覺r. 
 
2002: D羹nyada Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺 artarak devam ederken 羹lkemizde tam tersine gerileme devam etti. Hen羹z bir y覺l 繹nce hemen her yeri igal eden Pok矇mon 羹r羹nlerinin say覺s覺 azalm覺, halk aras覺nda Pok矇mon kelimesi unutulmaya y羹z tutmutu. RTK’羹n yay覺n yasa覺 sinemalara da s覺癟ram覺, 2.filmden sonraki filmler T羹rkiye sinemalar覺nda g繹sterime girmemitir. Taso r羹zg璽r覺n覺n da son bulmas覺 羹zerine Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺 羹lkemizde yok olma noktas覺na kadar gelmitir.
 
Mart 2002’de DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺kan ve Pok矇mon severleri a覺rtan Mewtwo Return’s adl覺 film (sonradan film olmad覺覺, 繹zel b繹l羹m olduu anla覺lm覺t覺r) ilk filmin devam覺 niteliindeydi ve ilk filmi izleyenler i癟in hazine bulmu kadar heyecanla kar覺land覺. Ayr覺ca ilk filmin ve ikinci filmin DVD ve VCD’leri de raflarda yerini ald覺. Bu s覺ralarda Pok矇mon oyunlar覺 da yava yava 羹lkemizde yer etmeye balad覺. Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺n覺n doruk noktas覺na ulat覺覺 anlarda dahi oyunlar覺n etkisi olmazken 2002 y覺l覺n覺n yaz tatiliyle balayan Pok矇mon oyunlar覺 s羹reci g羹n羹m羹ze kadar ulam覺t覺r. 
 
2002’nin son g羹nlerinde Star televizyonu, sessizce Pok矇mon’u tekrar yay覺na soktu. (9 Aral覺k 2002). Bu gelime b羹y羹k sevin癟le kar覺lansa da yurt genelinde etki g繹stermedi. Star, ilk zamanlar eski b繹l羹mleri yay覺nlad覺. 2002 y覺l覺n覺n sonlar覺ndan 2004 y覺l覺n覺n haziran ay覺na kadar eski b繹l羹mler tekrar etti. 
 
2002 y覺l覺ndaki dier bir gelime de 3.Nesil Pok矇monlar覺n 羹lkemizde duyulmas覺 oldu. Pok矇mon say覺s覺 art覺k 386 olmutu. Bu yeni nesille birlikte gelen oyunlar Ruby ve Sapphire de Pok矇mon severler taraf覺ndan oynanarak yeni bir heyecan yaanm覺 oldu. Yeni Pok矇monlar yeni heyecanlar…
 
2003: Pok矇mon’un sanal ortamda en b羹y羹k y羹kselii bu sene i癟erisinde oldu. 2003 y覺l覺 i癟erisinde kurulan hayran siteleri ve forumlar uzunca bir s羹re etkisini s羹rd羹rd羹. Pok矇mon’u unutmayan ve hala kendini pokemoncu hisseden y羹zlerce kii bu ortamlarda payla覺ma girdi. 
 
2003 y覺l覺nda Pok矇mon film serisinin 3.filmi Spell of the Unown (Unown’un B羹y羹s羹) DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺kt覺. Bir癟ok Pok矇mon severin bu gelimeden haberi olmad覺. Haberi olanlar da bir Pok矇mon filmi daha izlemenin keyfini y覺llar sonra yaam覺 oldular. 
 
2004: Y覺llarca beklenen ve art覺k bir d繹ng羹 haline gelen eski b繹l羹mler 2004 y覺l覺 itibariyle k覺r覺ld覺. Animeyi o y覺llarda izleyenler i癟in “Charizard Sakinleiyor” isimli b繹l羹m son b繹l羹md羹. Yakla覺k 4 y覺l boyunca bu ge癟erli oldu. Sonra Star Tv, yine sessiz sedas覺z bir ekilde yeni b繹l羹mleri yay覺nlamaya balad覺. nce Charizard Sakinleiyor’dan sonraki b繹l羹mler yay覺nland覺. Daha sonra da 3.Sezon b繹l羹mleri yani Johto Journeys b繹l羹mleri yay覺nland覺. Star Tv’nin d繹ng羹y羹 k覺rd覺覺 g羹n 14 Haziran 2004’t羹.
 
2004 y覺l覺n覺n yaz tatili sanal ortamda yine aktif ge癟ti. Okullar覺 tatil olan Pok矇mon severler forumlara ve hayran sitelerine ak覺n ak覺n geldi. 2004 y覺l覺nda da kapanan ve yeni a癟覺lan hayran siteleri ve forumlar覺 oldu. 
 
2004 y覺l覺n覺n son aylar覺nda Star Tv’nin s羹rprizleri devam etti. Daha 繹nce 羹癟羹nc羹 sezonu yay覺nlayarak ak覺nl覺k yaratan kanal, muhtelemen T羹rk Pok矇mon hayranlar覺n覺n youn e-posta bombard覺man覺nda etkisiyle, s覺rayla d繹rd羹nc羹 ve beinci sezonu da yay覺nlayarak Pok矇mon severleri mutlulua bodu. Fakat yay覺n saatlerinin ters olmas覺 bir癟ok Pok矇mon severin de bu b繹l羹mleri izleyememesine neden oldu. 
 
2005’ten G羹n羹m羹ze: Star Tv’nin de Pok矇mon’u yay覺ndan kald覺rmas覺 ile 羹lkemizdeki Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺 k羹llerinden doarken yeniden s繹nmeye balad覺. Star Tv’den sonra bir s羹re Kanal 1, bir s羹re de Kanal 7 Pok矇mon’un ilk sezon b繹l羹mlerini yay覺nlad覺lar. Ayr覺ca 2005-2006 d繹neminde Pok矇mon 襤lk Film ilk olarak TRT 1’de daha sonra da Kanal 1’de yay覺nland覺. 
 
2006 y覺l覺n覺n yaz tatilinde yeni Pok矇mon hayran siteleri ve forumlar覺 ortaya 癟覺kt覺. Bunu takip eden d繹nemde 4.Nesil Pok矇monlar duyurulmaya baland覺. 2006 y覺l覺 Eyl羹l ay覺 itibariyle 4.Nesil Pok矇monlar resmen ortaya 癟覺km覺 oldu. B繹ylece Pok矇mon say覺s覺 493’e 癟覺kt覺. Yeni Pok矇monlar覺n getirdii etki ile sanal ortamda Pok矇mon r羹zg璽r覺 esmeye balad覺. Bu d繹nemde Pok矇mon filmlerinin hayranlar taraf覺ndan izlenmeye balanmas覺 da saland覺. Art覺k T羹rkiye’de eskiye g繹re az da olsa kemik bir Pok矇moncu kitlesi olutu. Kendilerine “ilk pok矇moncular” dediimiz kitleden 癟ok az say覺da kalan kiiler de yeni nesil pok矇moncularla bu heyecan覺 paylat覺lar. 
 
4.Nesil ile birlikte gelen yeni Pok矇mon oyunlar覺 Diamond, Pearl ve Platinum d羹nyada ve 繹zellikle 羹lkemizde b羹y羹k beeni toplad覺. 
 
2007-2008 d繹nemi sanal d羹nyada Pok矇mon ad覺na duraan ge癟ti. Y覺llarca 癟eitli say覺da yay覺n yapan hayran siteleri ve forumlar覺 teker teker kapand覺. Bu d繹nemde hemen hemen hi癟bir hayran sitesi sanal d羹nyada kendini g繹stermedi. Ancak animenin Disney XD kanal覺nda yay覺nlanmaya balamas覺 ile y覺l覺n ad覺m覺 at覺lm覺 oldu. Disney XD kanal覺 ayr覺ca ilerde 11. ve 12. filmlerin T羹rk癟e dublajlar覺n覺 da yay覺nlayarak b羹y羹k bir gelimeye imza atm覺 oldu.  
 
2009-2010 d繹neminde Pok矇mon, d羹nya 癟ap覺nda 癟ok b羹y羹k baar覺lara imza att覺. Oyun sat覺lar覺nda k覺r覺lan rekorlar, filmlerin yay覺nland覺klar覺 羹lkelerde getirdii gie baar覺lar覺, Guinness Rekorlar Kitab覺’na giri gibi baar覺lar d羹nyada Pok矇mon’un hala dimdik ayakta olduunu g繹sterirken 羹lkemizde art覺k belirli bir kitlenin hayran覺 olan Pok矇mon, k羹癟羹k gelimelere imza att覺. Yeni Pok矇mon siteleri ve forumlar覺 kurularak 癟eitli payla覺mlar yap覺ld覺. D羹nyada 繹nc羹 olan Pok矇mon siteleri takip edildi. Genel olarak anime Japonca ve 襤ngilizce olarak takip edilirken her y覺l d羹nya sinemalar覺nda boy g繹steren filmler de yine ayn覺 yollarla izlendi. 
 
2010 y覺l覺n覺n yaz tatilinde 5.Nesilin duyurulmas覺yla ve yeni hayran sitelerinin a癟覺lmas覺 ile temel Pok矇mon sever kitle yeni heyecanlara yelken a癟t覺. Eyl羹l ay覺yla 5.Nesil Pok矇monlar resmen duyuruldu ve toplam Pok矇mon say覺s覺 649’a ulat覺. Ayn覺 g羹nlerde 癟al覺malar覺n覺 bitiren ekibimiz 13 Eyl羹l 2010 itibariyle PokemonMaster.net’i 羹lkemiz Pok矇mon hayranlar覺na sundu. Bu tarihten itibaren g羹n羹m羹ze kadar birka癟 hayran sitesi ile T羹rkiye’deki Pok矇mon cokusunu yaatmaya 癟al覺makta olan biz Pok矇mon severler gelecekte de bu cokuyu art覺rarak yaatma niyetindeyiz.
 
2011 y覺l覺nda, 13.Film, Zoroark: Master of Illusions’覺n T羹rk癟e DVD ve VCD olarak Zoroark’覺n Gazab覺 isminde sat覺a sunuldu. Ertesi y覺l ise 14. film Pokemon: Siyah - Victini ve Reshiram & Pokemon: Beyaz - Victini ve Zekrom tek paket halinde DVD format覺nda piyasaya s羹r羹ld羹.
 
2013 y覺l覺n覺n ilk g羹nlerinde(8 Ocak) bomba bir duyuru geldi. Pokemon oyunlar覺 3 boyutlu d繹neme ad覺m覺n覺 6.nesille birlikte atm覺 oldu. Nintendo 3DS i癟in duyurulan Pokemon X ve Pokemon Y oyunlar覺 ile Pokemon efsanesi bambaka yollara girmi oldu. Yeni efsane pokemonlar, yeni balang覺癟 pokemonlar覺 bu duyuruda tan覺t覺ld覺.
 
2013 y覺l覺n覺n ilk 9 ay覺nda 6.nesil pokemonlar覺 yava yava ortaya 癟覺kmaya balad覺. En 癟ok dikkat 癟eken gelime 14 y覺l sonra pokemon t羹rleri aras覺na yeni bir t羹r羹n eklenmesi oldu. Peri t羹r羹 18.t羹r olarak eklendi. 
 
 
2013 Temmuz ay覺nda 15.film Kyurem Adalet K覺l覺c覺na Kar覺 ismiyle DVD olarak 羹lkemizde piyasaya s羹r羹ld羹.
 
13 Eyl羹l 2013'te T羹rkiye'deki pokemon yolculuuna y繹n verecek bir gelime daha oldu. Pokemon Master internet sitesi a癟覺ld覺...
 
12 Ekim 2013'te 6.nesil Pokemon oyunlar覺 Pokemon X ve Pokemon Y piyasaya 癟覺kt覺. 
 
6 Temmuz 2016'da Pokemon GO'nun 癟覺kmas覺 ile birlikte T羹rkiye'de Pokemon r羹zgar覺 yeniden esmeye balad覺. zellikle 2016 yaz tatili eski g羹leri arat覺r nitelikteydi. Pokemon GO r羹zgar覺 sayesinde Pokemon'un oyuncaklar覺 羹lkemizde yeniden sat覺lmaya baland覺. Mc Donald's 繹zel bir Pokemon serisi sundu. Pokemon kartlar覺n覺n da 羹lkemize gelmeye balad覺覺 g繹r羹l羹yor.
 
17 Ekim 2016'da Pokemon GO'nun etkisi ile uzun bir s羹reden sonra Pokemon'un animesi ifresiz ve 羹cretsiz bir kanalda yay覺nlanmaya balad覺. Disney XD kanal覺nda Pokemon' u hafta i癟i her g羹n Saat 10 ve Saat 15'te izleyebilirsiniz. 
 
2000 y覺l覺nda balayan Pok矇mon yolculuumuz bug羹nlere kadar devam etti. Pok矇mon’un gizemlerle dolu inan覺lmaz d羹nyas覺nda 癟ocuktuk, b羹y羹k ve yalanmaya niyetliyiz…
 
Ultra Sun & Ultra Moon Geri Say覺m覺

Sosyal Medya


Haftan覺n Pok矇monu
Haftan覺n Kart覺
穢 2010 - 2019 Pok矇mon Master
T羹m haklar覺 sakl覺d覺r. 襤癟erik izinsiz olarak dier internet sitelerinde veya yaz覺l覺, bas覺l覺 ortamlarda kullan覺lamaz. Bu site bir T羹rk Pok矇mon hayran sitesidir ve herhangi bir ticari ilikisi yoktur. Pok矇mon ve dier isimler Gamefreak, Pok矇mon Company ve Nintendo'nun tescilli markalar覺d覺r.