GiriKay覺t Ol
ye Giri Formu

Kay覺t Ol   ifremi Unuttum

ye Kay覺t Formu

                        Forum Pok矇mon Veritaban覺 Sald覺r覺lar Yetenekler Kartlar
Pok矇mon Tarihi

"Pok矇mon'un inan覺lmaz d羹nyas覺na hogeldiniz"

 
Bu c羹mle s繹yleyen i癟in k羹癟羹k ama anime ve oyun d羹nyas覺 i癟in b羹y羹k bir ad覺m olmutur. Bir 癟ok kiinin hat覺rlayaca覺 羹zere, bu c羹mle Pok矇mon'un ilk b繹l羹m羹n羹n bitiinde s繹ylenmitir. Pok矇mon'un inan覺lmaz d羹nyas覺 ger癟ek d羹nyada nas覺l bir s羹re癟 ge癟irmi, bu yaz覺m覺zda 繹renebilirsiniz.
 
T羹m d羹nyada 羹nl羹 olan, 繹ne 癟覺kan ya da b羹y羹k zenginliklere ulaan insanlara s覺rlar覺 sorulduunda hemen hemen hepsi 癟ocukluunda kurduu hayallerden ya da o g羹nlerden kalan eylerden bahsederler. 羹nk羹 b羹y羹k baar覺lar覺n ilk ad覺m覺 hayal kurmakt覺r. Satoshi Tajiri ad覺ndaki programc覺n覺n da bir hayali vard覺. ocukluunda yaad覺覺 b繹lgede bir 癟ok b繹cek t羹r羹 vard覺 ve Satoshi bu b繹cekleri yakalay覺p incelemeyi 癟ok severdi. Onlar覺 yakalamak i癟in 癟eitli y繹ntemler gelitirerek, kendisiyle ayn覺 hobiyi paylaan arkadalar覺ndan daha fazla b繹cek yakal覺yordu. Bu, ona arkadalar覺n覺n Dr. B繹cek lakab覺n覺 takmas覺na neden olmutu. Satoshi'nin bu hobisi, yaad覺覺 b繹lgenin kentlemeye balamas覺ndan dolay覺, b繹ceklerin yaam alanlar覺n覺n azalmas覺 ve yok olmas覺 sonucunda, sona ermek zorunda kalm覺t覺. Bu gelime, Satoshi'nin ilgi alan覺n覺n video oyunlar覺na kaymas覺na sebep oldu. Zaman覺n覺n 癟ounu oyun salonlar覺nda ge癟irmeye balayan Tajiri, bu al覺kanl覺覺ndan dolay覺 s覺k s覺k okuldan ka癟maya balad覺. 16 ya覺ndayken Sega'n覺n d羹zenledii bir oyun tasar覺m覺 yar覺mas覺na kat覺ld覺 ve kazand覺. Bundan bir sene sonrada tamamen el yaz覺m覺 olan Game Freak adl覺 dergiyi kurdu. Bu dergiyi oluturma fikri, oyunlar hakk覺nda bilgi i癟eren fazla kaynak olmamas覺ndan dolay覺 ortaya 癟覺km覺t覺. Dergide, oyunlara dair 癟eitli k覺lavuzlar ve ipu癟lar覺 vard覺. Daha sonradan uanki Pok矇mon'lar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 tasarlayacak olan Ken Sugimori'nin, bu dergiyi bir maazada g繹rmesi ve bu dergide yer almak istemesiyle, Pok矇mon kavram覺n覺 ortaya 癟覺karan iki 繹nemli kii biraraya gelmi oldu.
 
Game Freak, gittik癟e daha da pop羹lerleti ve balang覺癟ta el yaz覺s覺 ile haz覺rlanan dergide, profesyonel bask覺 kullan覺lmaya baland覺. Zaman ge癟tik癟e piyasada bulunanlardan daha iyi oyunlar yapabileceini d羹羹nen Satoshi Tajiri, Ken Sugimori ve Junichi Masuda ile, 癟覺kard覺覺 dergi ile ayn覺 isme sahip oyun firmas覺n覺 kurdu. Game Freak ilk olarak NES i癟in 1989 y覺l覺nda, Japonya'da Quinty ad覺yla bilinen, Mendel Palace adl覺 oyunu piyasaya s羹rd羹.
 
1990 y覺l覺nda, Satoshi Tajiri'nin birbirine kablo ile balanan iki Gameboy g繹rmesiyle, Pok矇mon fikri akl覺nda belirdi. Tabi bunun arkaplan覺nda 癟ocukken yapt覺覺 b繹cek koleksiyonculuu, sonras覺nda oynad覺覺 oyunlar ve izledii televizyon serilerinden Ultraman vard覺. O zamanlar bu yeni oyun i癟in d羹羹nd羹羹 isim Kaps羹l Canavarlar覺 (Capsule Monsters) idi. B oyunda, oyuncular Gameboy'un kablosu vas覺tas覺yla "b繹ceklerini" takaslayabilecekler ve birbirleriyle savat覺rabileceklerdi. Bu fikrini Nintendo'ya birka癟 kez g繹t羹rd羹yse de, reddedildi. Ard覺ndan efsanevi oyun yap覺mc覺s覺 Shigeru Miyamoto'nun devreye girmesiyle, Nintendo bu projeye finansal destek vermeye balad覺. Capsule Monsters olarak d羹羹n羹len isim ile telif hakk覺 sorunlar覺ndan dolay覺 Pocket Monsters (Cep Canavarlar覺) olarak deitirildi.
 
6 y覺ll覺k bir gelitirme s羹reci ve bu s羹re癟 i癟inde yaanan pek癟ok maddi s覺k覺nt覺n覺n ard覺ndan, 27 ubat 1996 tarihinde Pok矇mon Green ve Pok矇mon Red oyunlar覺 piyasaya 癟覺kt覺. Pok矇mon oyunlar覺n覺n iki versiyon olarak yay覺nlanmas覺 fikri ise, Shigeru Miyamoto'ya aitti. Baz覺 Pok矇monlar覺n iki ayr覺 versiyona ayr覺 ayr覺 da覺t覺lmalar覺yla takas fikrinin 繹n plana 癟覺kar覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺. En bata orta seviyede bir sat覺 baar覺s覺 g繹steren ikilinin sat覺lar覺, 151. Pok矇mon Mew'in oyunda olduunun kefedilmesi ve CoroCoro dergisinin bu Pok矇monu sadece 20 oyuncuya verecei bir yar覺ma d羹zenlemesi sonucunda, bu yar覺maya 78000 kiinin kaydolmas覺yla, h覺zla artmaya balad覺. 10 Ekim 1996 tarihinde ise daha gelitirilmi grafik, ses 繹zellikleri ve 繹nceki oyunlara g繹re daha az sorunlu oyun motoru yap覺s覺yla Pok矇mon Blue, CoroCoro dergisinin takip癟ilerine 繹zel olacak ekilde sat覺a 癟覺kar覺ld覺.
 
Pok矇mon Green ve Pok矇mon Red t羹m zamanlar覺n en iyi Game Boy oyun sat覺覺n覺 yaparak tarihe ge癟ti. Aradan ge癟en y覺llara ramen bu oyunlar T羹m Zamanlar覺n En ok Satan Oyunlar覺 listesinde 5. s覺rada bulunmaktad覺r. Ayr覺ca Pok矇mon Green ve Red, 2009 y覺l覺nda Guinnes Rekorlar Kitab覺na, "T羹m zamanlar覺n en 癟ok satan Game Boy oyunu" ve "T羹m zamanlar覺n en 癟ok satan RPG oyunu" kategorilerinde giri yapm覺t覺r. 
 
Bu b羹y羹k baar覺 Tajiri'yi Nintendo'nun vazge癟ilmezi yapm覺t覺r. Pok矇mon projesinden 繹nce kendi halinde bir programc覺 iken (Pok矇mon oyununun gecikme nedeni paras覺zl覺k ve 癟al覺anlar覺n maa alamamas覺 y羹z羹nden onu terketmeleridir) Pok矇mon'dan sonra Tajiri, d羹nyaca 羹nl羹 bir programc覺 haline gelmitir. Tajiri, g羹n羹m羹z itibariyle d羹nyan覺n en 癟ok aranan 100 programc覺s覺 i癟inde g繹sterilmektedir.
 
Pok矇mon'un bu baar覺s覺 zamanla Japonya d覺覺na tamaya balam覺t覺r. Amerikan s羹r羹mleri i癟in yap覺lan yerelletirme 癟al覺malar覺nda, Pok矇monlara yeni isimler verildi. Yerelletirme ileminde, daha d羹zenli bir kod yap覺s覺na sahip olan Blue s羹r羹m羹 kullan覺ld覺 ancak s羹r羹me 繹zel Pok矇monlar konusunda Green ve Red temel al覺nd覺. En sonunda Red ve Blue isimleriyle bat覺 d羹nyas覺 i癟in 癟覺km覺 oldular. 1998 y覺l覺n覺n sonlar覺nda anime temel al覺narak ayn覺 oyunun yeni bir versiyonu olan Pok矇mon Yellow piyasaya s羹r羹lm羹 ve yine en 癟ok satan oyunlar aras覺nda yerini alm覺t覺r.
 
Pok矇mon, 1996 y覺l覺n覺n ekim ay覺nda ortaya 癟覺kan Pok矇mon Kart Oyunu (TCG), ilerleyen zamanlarda t羹m d羹nyaya yay覺lacak ve yine rekor sat覺lara neden olacakt覺r. Pok矇mon'un kart d羹nyas覺nda da boy g繹stermesi bir 癟ok Pok矇mon severi kart koleksiyonu yapmaya ve kart takas覺 yapmaya y繹neltmitir. Kart furyas覺 bir s羹re 羹lkemizde de f覺rt覺nalar estirmitir. Ayn覺 y覺l覺n kas覺m ay覺nda ise Pok矇mon Pocket Monsters ismiyle Pok矇mon'un ilk mangas覺 ortaya 癟覺km覺t覺r.
 
Oyunun senaryosunu temel alan ve ba kahraman覺 Satoshi (Ash) olan bir anime ile Pok矇mon, 1 Nisan 1997 tarihinde, TV Tokyo'da anime d羹nyas覺na merhaba demitir. B羹y羹k ilgi g繹ren anime k覺sa zamanda bir fenomene d繹n羹m羹t羹r. Anime d羹nyas覺ndaki bu baar覺 k覺sa zamanda Pok矇mon'u beyaz perdeye ta覺m覺t覺r. 18 Temmuz 1998 tarihinde Pok矇mon'un ilk sinema filmi Mewtwo Strikes Back vizyona girmi ve beklenenin 羹zerinde bir gie baar覺s覺 elde etmitir. 10 Kas覺m 1999'da Amerika'da vizyona giren film 24 saatte 12 milyon dolarl覺k gie yaparak rekor k覺rm覺t覺r. Ayr覺ca toplamda ilk film 163 milyon dolar gie yapm覺, bu rakam ile o y覺la dek Amerika'da t羹m zamanlar覺n en 癟ok gie yapan animasyon filmi olmay覺 baarm覺t覺r. Bu film 羹lkemizde 2000 y覺l覺nda vizyona girmi ve 400 bin kii taraf覺ndan izlenmitir.  Beyaz perdede kazan覺lan bu baar覺 ileriki y覺llarda yeni Pok矇mon filmlerinin vizyonda boy g繹stermesinin de yolunu a癟m覺t覺r.
 
Tarihler 16 Aral覺k 1997'yi g繹sterdiinde Pok矇mon, gelecek y覺llarda bir 癟ok kez maruz kalaca覺 ilk engeli ile kar覺lam覺t覺r. Pok矇mon'a "sab覺kal覺 anime" damgas覺 vuran olay, 16 Aral覺k 1997 g羹n羹 yay覺nlanan Electric Soldier Porygon b繹l羹m羹nde kendini g繹sterdi. Bu b繹l羹m羹 izleyen 685 癟ocuk epileptik ikayetlerle hastanelere bavurdu. B繹l羹mde kullan覺lan farkl覺 dalga boylar覺ndaki 覺覺klar覺n buna etki ettii s繹ylendi ve Pok矇mon, doduu topraklarda yasakland覺. Japon Polisi soruturma balatm覺 ve anime yap覺mc覺lar覺n覺 sorguya 癟ekmitir. Nintendo ve Tv Tokyo'nun o b繹l羹m羹 yasaklad覺klar覺 ve bu olay覺n bir daha tekrarlanmayaca覺na dair a癟覺klamalar覺 ile yakla覺k 4 ayl覺k bir aradan sonra Pok矇mon tekrardan yay覺na d繹nm羹t羹r. Ayr覺ca bu olaya neden olan Pok矇mon Porygon ve onun evrimleri olan Porygon2 ve Porygon Z bir daha animede asla g繹r羹nmemitir.  Bu talihsiz olay 2008 y覺l覺nda Guinnes Rekorlar Kitab覺'nda yer alm覺t覺r. 襤lerleyen y覺llarda Pok矇mon'un yol kazalar覺 da devam etmitir.
 
1998 y覺l覺n覺n sonuna gelindiinde Pok矇mon 繹zellikle Japonya ve Amerika'da tan覺nan, oyun, manga, kart, anime, film, aksesuar gibi bir 癟ok kolda rekorlar k覺ran bir deve d繹n羹m羹t羹r. Nintendo'nun Pok矇mon'a 繹zel irket kurmas覺 da bu b羹y羹menin kan覺t覺d覺r. Pok矇mon Company ad覺ndaki irket, Nintendo'nun Pok矇mon'dan sorumlu kolu olmaya balam覺 ve t羹m Pok矇mon projeleri buradan y繹netilmitir. Daha sonra Amerika ve 襤ngiltere'de ubeleri a癟覺lm覺t覺r. 
 
1999 y覺l覺, Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺n覺n devam覺 y繹n羹nde dev ad覺mlar at覺lmas覺n覺 salam覺t覺r. 2.nesil denilen, yeni 100 adet Pok矇mon'un duyurulmas覺 ve Pok矇mon Gold & Silver oyununun piyasaya 癟覺k覺覺 ile Pok矇mon art覺k yerini salamlat覺ran, vazge癟ilmez bir efsane olmutur. Game Boy Color ad覺ndaki yeni konsollar i癟in 癟覺kar覺lan oyun b羹y羹k beeni toplam覺 ve yine sat覺 rekorlar覺 k覺rm覺t覺r. Bu oyunda iki yeni farkl覺 t羹r olan Karanl覺k ve elik t羹rleri kendilerini g繹stermitir. D羹nya 癟ap覺nda 23 milyon sat覺 grafiine ulaan oyun, Amerika'da bir g羹nde 1,4 milyon satarak t羹m zamanlar覺n en h覺zl覺 satan oyunu olmay覺 baarm覺t覺r. Bu sonu癟lar dier firmalar覺 d羹羹nd羹rmeye balarken, t羹m d羹nya Pok矇mon'un bu b羹y羹k baar覺s覺n覺n nedenini anlamaya 癟al覺覺yordu. 
 
17 Temmuz 1999 tarihinde ikinci Pok矇mon filmi olan Revelation Lugia vizyona girdi. Japonya'da art覺k klasikleen rekor gie baar覺s覺 kendini g繹sterdi. 2000 y覺l覺nda Pok矇mon The Movie 2000: The Power of One ad覺yla Amerika'da ve dier 羹lkelerde vizyona giren film toplamda 133 milyon dolarl覺k gie baar覺s覺 elde etti. lkemizde 2001 y覺l覺n覺n Ocak ay覺nda vizyona giren film, o tarihlerde RTK yasa覺na tak覺ld覺覺 i癟in fazla ilgi g繹rmemitir. 
 
襤kinci film, y覺llar sonra da farkl覺 dallarda ad覺ndan s繹z ettirmitir. 2000 Olimpiyatlar覺n覺n kapan覺 t繹reninde de yine bu filmin ark覺s覺 癟al覺nm覺t覺r.  2011 y覺l覺nda Herman Cain adl覺 siyaset癟i se癟im propagandas覺 s覺ras覺nda bu filmin ark覺s覺n覺n s繹zleri ve filmin g繹r羹nt羹leri ile propagandas覺n覺 y羹r羹tm羹t羹r. 
 
2000 y覺l覺n覺n aral覺k ay覺nda Gold & Silver serisinin 羹癟羹nc羹 oyunu olan Crystal, Japonya'da piyasaya 癟覺km覺t覺r. Bu oyun temel olarak Gold ve Silver'a benziyordu fakat baz覺 farkl覺l覺klar覺 vard覺. Pok矇mon oyunlar覺 i癟inde ilk kez k覺z-erkek oyuncu se癟imi bu oyunda ortaya 癟覺km覺t覺r. Bu oyunda efsane Pok矇mon Suicune oyuna dahil edilmitir. Oyun, eletirmen firmalardan 癟ok y羹ksek bir puan alarak da tarihe ge癟mitir. Ayn覺 y覺l i癟erisinde Pok矇mon'un 3 boyutlu oyunu Pok矇mon Stadium 癟覺km覺t覺r. Bu oyun ev konsolu olan Nintendo 64 konsolu i癟in 癟覺kar覺lm覺t覺r. 2001 y覺l覺nda Stadium 2 癟覺km覺 ve daha sonraki y覺llar bu tarz 羹癟 boyutlu stadyum oyunlar覺 boy g繹stermeye devam etmitir. 
 
8 Temmuz 2000 tarihinde Pok矇mon film serisinin 羹癟羹nc羹 filmi Japonya'da vizyona girmitir. Lord of the Unknown Tower - Entei ismiyle 癟覺kan film dier iki filmin baar覺s覺n覺 ge癟emese de y羹ksek gie rakam覺na ulamay覺 baarm覺t覺r. Film, Nisan 2001'de Spell of the Unown ad覺yla Amerika'da vizyona girmi ve toplamda 68 milyon dolar gie yapm覺t覺r.
 
2000 y覺l覺n覺n yaz aylar覺 羹lkemizde Pok矇mon r羹zgar覺n覺n f覺rt覺naya d繹n羹t羹羹 bir d繹nemdir. lkemizdeki Pok矇mon gelimelerinin tarihi geliimi i癟in sitemizde bulunan Pok矇mon T羹rkiye Tarihi incelenebilir. Ayr覺ca 2000 y覺l覺 Pok矇mon'un t羹m d羹nya 癟ap覺nda zirve noktas覺na ulat覺覺 y覺l olarak da kay覺tlara ge癟mitir. Rekor oyun sat覺lar覺, rekor kart sat覺lar覺, 35 milyar dolar覺 bulan y覺ll覺k geliri ile Pok矇mon, Nintendo'nun en g羹癟l羹 gelir kaynaklar覺ndan olmutur. Bu y覺ldan itibaren d羹nyan覺n 癟eitli noktalar覺nda yap覺lan turnuvalar, sanal ortamda a癟覺lan binlerce internet sitesi ile Pok矇mon yeni kollarda da h覺zla zirve olmaya balam覺t覺r.
 
2001 y覺l覺nda Tokyo ve Osaka'da iki b羹y羹k Pok矇mon maazas覺 a癟覺lm覺t覺r. Bu maazalar zamanla Amerika'da ve Avrupa'da da kendini g繹stermitir. Ayr覺ca Tokyo'da Pok矇mon fuar覺 d羹zenlenmi ve b羹y羹k ilgi g繹rm羹t羹r. 14 Temmuz 2001'de 4. Pok矇mon filmi Celebi: The Meeting that Traversed Time ismiyle vizyona girmitir. Amerika'da 2002 y覺l覺nda vizyona giren film, firma deitirmitir. Daha 繹nce 4Kids Entertainment ve Warner Bros.'un 繹nderliinde vizyona 癟覺kan film Miramax firmas覺na ge癟mitir. Bu gelime Pok矇mon filmlerinin Amerika'daki d羹羹 s羹recini balatan olay olmutur. Film 28 milyon dolar gie yaparak bekleneni verememitir.
 
2002 y覺l覺nda Pok矇mon severler 3. nesil Pok矇monlarla tan覺t覺. Nintendo yeni oyun konsolu Game Boy Advance i癟in yeni Pok矇mon oyunlar覺 olan Pok矇mon Ruby & Pok矇mon Sapphire'羹 duyurdu. Bu konsolda g繹r羹nt羹ler daha netti ve oyun t羹m羹yle renkliydi. Konsol ve tabiki oyunlar 癟ok b羹y羹k ilgi g繹rd羹. Pok矇mon say覺s覺 386'ya 癟覺karken, oyunlar d羹nya 癟ap覺nda 13 milyon adet satarak Game Boy Advance'in en 癟ok satan oyunlar覺 olarak yeni bir rekora daha imza atm覺 oldu. bu oyunla birlikte Satoshi Tajiri ve Ken Sugimori isimlerinin yan覺nda Junichi Masuda ismi de sahneye 癟覺km覺 oldu. Gelecek Pok矇mon oyunlar覺n覺n yap覺mc覺s覺 olacak olan Masuda, isminden uzunca bir s羹re s繹z ettirecekti. Ayn覺 y覺l y羹kselmeye balayan YU-GI-OH furyas覺, "Pok矇mon bitti, yeni kral Yu-Gi-Oh" eklindeki yorumlar覺 "Yu-Gi-Oh'un geri 癟ekilme zaman覺, Pok矇mon sahnede" yorumlar覺na d繹n羹t羹rm羹t羹r. 
 
2002 y覺l覺nda 3. Nesil Pok矇monlar覺n ortaya 癟覺kmas覺 ile 5 y覺ld覺r ayn覺 ekilde devam eden animede de k繹kl羹 deiikliklere neden olmutur. Anime kahramanlar覺ndan Misty'nin ayr覺lmas覺 ve Hoenn K覺tas覺'na yap覺lan yolculukla May ve Max'in, animeye ba rol olarak eklenmesi animeye yeni bir soluk getirmitir. Bu andan itibaren animenin ad覺 Advanced, Advanced Battle ve Advanced Generaiton eklinde an覺lm覺t覺r.
 
2002 y覺l覺nda Japonya'da vizyona giren 5. film The Guardian Gods of the Water City: Latias and Latios, yine beklenenin alt覺nda bir gelir elde etmitir. Film, Heroes: Latias and Latios ismiyle 2003 y覺l覺nda ABD'de vizyona girmi ve 20 milyon dolar gie yapm覺t覺r. Bu film, Amerika'da vizyona giren son Pok矇mon filmi olmutur. Bu filmden sonraki filmler ABD ve dier 羹lkelerde yaln覺zca DVD ve VCD olarak 癟覺km覺t覺r. (14.film Pok矇mon The Movie White: Victini and Zekrom, 3-4 Aral覺k'ta ABD'de vizyona girerek y覺llar boyu s羹ren suskunluu bozmutur)
 
2003 y覺l覺nda Japonya'da 6.Pok矇mon filmi The Wishing Star of Seven Nights ismiyle beyaz perdede boy g繹stermitir. Son y覺llardaki d羹羹e bir nebze olsun dur diyen bu film yine de beklenen baar覺y覺 salamam覺t覺r. Amerika ve dier 羹lkelerde vizyoa girmeden direkt olarak VCD ve DVD olarak Jirachi Wish Maker ad覺yla 癟覺kan bu film, Japonya'da 33 milyon dolar gie baar覺s覺 kazanm覺t覺r.
 
2003 y覺l覺 i癟erisinde Wizard of the Coast, Pok矇mon kartlar覺 ile ilgili haklar覺ndan vazge癟ince, Nintendo, Pok矇mon Company arac覺l覺覺 ile bu ii de kendi tekeline alm覺 oldu. Bu tarihten sonra 羹retilen kartlar覺n hepsi bu firmadan 羹retilmitir.
 
2004 y覺l覺nda Japonya'da 7.Pok矇mon filmi Visitor from a Fissure in the Sky: Deoxys ismiyle vizyona girmi ve baar覺l覺 bir gie baar覺s覺 elde etmitir.   Dier 羹lkelerde yine vizyona girmeyen film 2005 y覺l覺nda ABD'de Destiny Deoxys ismiyle DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺km覺t覺r. Film, sadece Japonya'da 34 milyon dolar gie yapm覺t覺r. 
 
2004 y覺l覺nda 3.Nesilin 羹癟羹nc羹 oyunu Pok矇mon Emerald 癟覺km覺t覺r. Ruby ve Sapphire'e g繹re grafik olarak daha 羹st羹n olan bu oyunda Battle Tower, Battle Frontier gibi 繹zelliklerin gelmesi, efsane Pok矇mon Rayquaza'n覺n oyuna eklenmesi oyunun Pok矇monseverler 羹zerindeki etkisini art覺rm覺t覺r. T羹m d羹nyada 6.4 milyon satan oyun ABD'de t羹m zamanlar覺n en 癟ok satan ikinci, d羹nyada da t羹m zamanlar覺n en 癟ok satan 羹癟羹nc羹 Game Boy Advance oyunu olmay覺 baarm覺t覺r. 
 
2004 y覺l覺nda Game Freak ve Nintendo, Pok矇monseverlere bir s羹rpriz yaparak ilk oyunlar olan Red ve Green'in yeniden yap覺m覺n覺 piyasaya s羹rd羹ler.  Bu oyunlar yeni konsollara g繹re yeniden d羹zenlenmiti  ve 繹zellikle eski Pok矇moncular覺n ilgisini 癟ekti. Leaf Green ve Fire Red isimleriyle 癟覺kan bu oyunlar t羹m d羹nyada 12 milyon adet satarak yeniden yap覺m bir oyun i癟in k覺r覺lmaz bir rekora imza atm覺t覺r.
 
2005 y覺l覺nda Nagoya, Japonya'da dev bir PokePark kurulmutur. Bu park d羹nyan覺n en b羹y羹k fuarlar覺ndan biri olmutur ve bir anime i癟in yap覺lan en b羹y羹k fuar olarak da kay覺tlara ge癟mitir. Daha sonra bu fuar Taipei, Berlin ve Oklohoma'da a癟覺lm覺t覺r. Ayn覺 y覺l i癟erisinde Japonya'daki baz覺 u癟aklar Pok矇mon karakterleri ile s羹slenmitir. 14 May覺s 2005'te New York'ta a癟覺lan Nintendo World Store'da da Pok矇mon kendine geni bir yer bulmutur. 
 
5 Kas覺m 2005 itibariyle 200 milyon oyun sat覺 baraj覺n覺 aan Pok矇mon, t羹m d羹nyada Mario'dan sonra bu baraj覺 aan ikinci oyun olmutur. u an itibariyle de yaln覺zca bu iki oyun 200 milyon baraj覺n覺 aabilmitir. 
 
2005 yaz覺nda 8.Pok矇mon filmi Mew and the Wave Guiding Hero: Lucario vizyona girmi ve b羹y羹k ilgi g繹rm羹t羹r. Pok矇mon filmleri i癟inde her zaman 羹st s覺ralarda g繹sterilen bu film American Anime Awards'ta En 襤yi Anime Film dal覺nda aday g繹sterilmitir. Japonya'da 38 milyon dolar gie yaparak eski g羹nlere d繹n羹羹n sinyallerini vermitir. Film, 2006 y覺l覺nda, Lucario and the Mystery of Mew ad覺yla ABD'de DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺km覺 ve yine b羹y羹k ilgi g繹rm羹t羹r.
 
2006 y覺l覺nda Pok矇mon 10.ya g羹n羹n羹 kutlad覺. Bu 繹zel y覺l itibariyle bir 癟ok etkinlik d羹zenlendi. Japonya bata olmak 羹zere Fransa, Almanya, Amerika gibi 羹lkelerde dev fuarlar kuruldu, Pok矇monseverler aras覺nda turnuvalar d羹zenlendi. 10.y覺l i癟in Master of Mirage Pok矇mon ad覺nda 繹zel bir film yap覺ld覺. 
 
2006 y覺l覺, yani Pok矇mon'un 10. ya g羹n羹 4.nesilin de ortaya 癟覺kt覺覺 y覺l oldu. Eyl羹l 2006 itibariyle yeni Pok矇monlar ve yeni oyunlar ortaya 癟覺kt覺. Pok矇mon say覺s覺 493'e ula覺rken, Pok矇mon serisinin yeni oyunlar覺 Diamond ve Pearl, yeni oyun konsolu Nintendo DS i癟in piyasaya 癟覺kt覺. 覺kt覺覺 anda da b羹y羹k ilgi g繹rd羹. Pok矇mon'un duraan ge癟en 3.nesil d繹neminden sonra 4.nesil b羹y羹k bir 癟覺k覺a neden oldu. Bir癟ok yenilii beraberinde getiren oyun t羹m d羹nyada 18 milyon satarak t羹m zamanlar覺n en 癟ok satan DS oyunlar覺ndan olmay覺 baarm覺t覺r. Oyun ayr覺ca pek 癟ok 繹d羹l ve baar覺 da kazanm覺t覺r. Bunlar覺 k覺saca 繹zetlersek;
 
Japonya'da ilk haftas覺nda t羹m zamanlar覺n en iyi 癟覺k覺 yapan oyunu (1.6 Milyon sat覺), Amerika'da 2007 y覺l覺n覺n en 癟ok satan oyunu, 襤spanya, Almanya ve 襤ngiltere de y覺l覺n en 癟ok satan oyunu, 10 milyon kiinin Wi-Fi etkinliklerine kat覺lmas覺 ile G-phoria taraf覺ndan y覺l覺n en iyi RPG oyunu ve y覺l覺n en iyi payla覺m oyunu 繹d羹lleri, 2006 Famitsu 繹d羹lleri, En iyi oyun ve En 癟ok satan oyun 繹d羹lleri, 2008 BAFTA ocuklar覺n Tercihi En 襤yi Anime ve Oyun 繹d羹l羹.
 
Anime'de ise yeni sezon yeni oyunla birlikte balam覺 oldu. Bu sezonda May ve Max giderken, onlar覺n yerine Dawn geldi. Bu nesilin, Diamond & Pearl, Battle Dimension, Galactic Battle ve Sinnoh League Victors isimlerinde 4 sezonu yay覺nland覺. 
 
2006 y覺l覺nda 9. Pok矇mon filmi The Pok矇mon Ranger and Prince of the Sea vizyona girdi ve en baar覺s覺z Pok矇mon filmlerinden oldu. 1 saat 45 dakika s羹resiyle en uzun Pok矇mon filmi olma 繹zelliini ta覺yan film 26 milyon dolarl覺k b羹t癟esi ile en az gie yapan Pok矇mon filmlerinden biri olmutur. Pok矇monseverlerin Pok矇mon Ranger konusunda tepki niteliindeki bu davran覺lar覺 Nintendo ve Game Freak'in Ranger konusunu rafa kald覺rmalar覺n覺 salam覺t覺r. Film, 2007 y覺l覺nda Amerika'da DVD ve VCD olarak Pok矇mon Ranger and The Temple of the Sea ad覺yla piyasaya 癟覺km覺t覺r. 
 
2007 y覺l覺nda Japonya'da u癟aklardan sonra metrolarda da Pok矇mon fig羹rleri kendini g繹stermitir. Nintendo DS konsolunun 癟ok beenilmesi ve Pok矇mon Diamond ve Pok矇mon Pearl oyunlar覺n覺n da rekor k覺rmas覺 ile kazan覺lan baar覺, 2007 y覺l覺n覺n temmuz ay覺nda vizyona giren Pok矇mon 10. Film: Dialga & Palkia & Darkrai filmi ile ta癟lanm覺 oldu. Film, son y覺llarda durgun giden Pok矇mon film gie sonu癟lar覺n覺 alt 羹st etmeyi baararak  47 milyon dolar gie yapm覺t覺r. Ayr覺ca film vizyona girdii ilk 羹癟 g羹nde 1 milyondan fazla kii taraf覺ndan izlenerek 2007 y覺l覺nda Japonya'n覺n en baar覺l覺 filmi se癟ilmitir. Film, konusu itibariyle boyut savalar覺n覺 Pok矇mon d羹nyas覺na kazand覺rm覺 ve b繹ylece bu seri boyunca yep yeni bir d羹nya Pok矇monseverlere a癟覺lm覺t覺r. Amerika'da 2008 y覺l覺nda The Rise of Darkrai ad覺yla yine DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺kan film hem Amerika'da hem de dier 羹lkelerde baar覺l覺 bir sat覺 grafii 癟izmitir. 
 
2008 y覺l覺nda Diamond & Pearl serisinin 羹癟羹nc羹 oyunu olan Platinum piyasaya 癟覺kt覺. Bu oyunun maskot efsane Pok矇monu Giratina olmutur. Bu Pok矇monu yakalamak i癟in Distortion World ad覺nda farkl覺 bir boyuta ge癟i yap覺lmas覺, Pok矇mon oyun tarihinde de bir ilki Pok矇monseverlere yaatm覺t覺r. Oyun bu ve bunun gibi bir 癟ok 繹zellii ile eletiri sitelerinden t羹m zamanlar覺n en iyi 9. DS oyunu 羹nvan覺 alm覺t覺r. Ayr覺ca baz覺 eletirmen siteler Platinum'u o zamana kadar yap覺lan en iyi Pok矇mon oyunu se癟milerdir. 3 g羹n i癟inde 1 milyonun 羹zerinde satarak Japonya'da o zamana kadar ki en iyi 癟覺k覺 yapan oyun olmutur. 2009 y覺l覺nda nce Amerika'da sonra da Avrupa ve dier 羹lkelerde piyasaya 癟覺kan oyun, hemen hemen 癟覺kt覺覺 her 羹lkede listelere ambargo koymutur. Kuzey Amerika'da ilk 3 g羹n羹nde 850 bin satarak 2009 y覺l覺n覺n rekorunu k覺rm覺t覺r. 襤ngiltere, Almanya, Fransa gibi 羹lkelerde de ilk haftas覺nda sat覺 rekoru k覺rmay覺 baarm覺t覺r. Toplamda 7 milyonun 羹zerinde satan oyun hala en 癟ok satan DS oyunlar覺 aras覺nda g繹sterilmektedir.
 
2008 y覺l覺n覺n temmuz ay覺nda vizyona giren 11.film Giratina and the Sky Bouquet, bir ilk olarak 繹nceki filmin devam filmi niteliindedir. Ayr覺ca film vizyona girmeden internet 羹zerinden 1,4 milyon bilet siparii alarak Guinness Rekorlar Kitab覺'na girmeyi baarm覺t覺r. 10.filmin gie baar覺s覺 bu filmde de devam etmi, film 43 milyon dolar gie yaparak Japonya'da y覺l覺n en 癟ok izlenen 2. filmi olmay覺 baarm覺t覺r. Film, 2010 y覺l覺nda ABD ve dier 羹lkelerde Giratina and The Sky Warrior ismiyle, DVD ve VCD olarak piyasaya 癟覺km覺t覺r.
 
2009 y覺l覺nda Pok矇mon oyun serisine yeni bir re-make (yeniden yap覺m) oyun dahil olmutur. Daha 繹nce Red ve Green oyunlar覺n覺 yeniden yap覺m olarak piyasaya sunan irket bu kez de Gold ve Silver oyunlar覺n覺n yeniden yap覺m覺 olan Heart Gold & Soul Silver oyunlar覺n覺 piyasaya sunmutur. Oyun, dier t羹m Pok矇mon oyunlar覺 gibi b羹y羹k ses getirmi, Japonya'da ilk 2 g羹nde 1,4 milyon adet satm覺t覺r. Oyun eletirmenleri taraf覺ndan t羹m zamanlar覺n en iyi 20 DS oyunlar覺 listesine al覺nan bu oyun, t羹m eletirmenler taraf覺ndan "en iyi Pok矇mon oyunu" yorumlar覺n覺n yap覺lmas覺n覺 salam覺t覺r. Pokewalker denilen bir aleti de Pok矇monseverlere sunan bu oyun, oyun i癟indeki Pok矇monlar覺n覺 yan覺n覺za al覺p g羹n i癟inde her ad覺m at覺覺n覺zda onlar覺n gelimesini salayacak bir yap覺ya sahipti. Pokewalker ve oyunlar 繹zellikle Amerika ve Avrupa'da b羹y羹k ilgi g繹rd羹. Amerika'da 2010 y覺l覺n覺n en 癟ok satan oyunu olmay覺 baard覺. Avrupa'da ise pek 癟ok 羹lkede yine rekor k覺rmay覺 baard覺. Toplamda 10 milyonun 羹zerindeki sat覺 rakam覺 ile yeniden yap覺m bir oyunun ulaabilecei en y羹ksek sat覺 seviyesine 癟覺kan Pok矇mon oyunu oldu.
 
2009 y覺l覺n覺n temmuz ay覺nda Pok矇mon film serisinin 12. filmi beyaz perdede boy g繹sterdi. Arceus: To The Conquering of Space-Time ad覺ndaki film dier filmlerin devam filmi niteliindeydi. 10. ve 11. filmlerdeki olaylar覺n sonuca ulat覺覺 bu film, Diamond & Pearl Trilogy olarak adland覺r覺lan serinin son filmi olmutur. Film, Japonya'da b羹y羹k ses getirmi ve 2009 y覺l覺n覺n en 癟ok izlenen animasyon filmi olmutur. Toplamda 50 milyon dolar gie yapmay覺 baarm覺t覺r. 12.film 2010 y覺l覺nda Bel癟ika'da kat覺ld覺覺 bir festivalde en iyi animasyon film 繹d羹l羹n羹 alm覺t覺r. 2010 y覺l覺nda Amerika ve dier 羹lkelerde Arceus and the Jewel of Life ismiyle Blu-ray ve DVD olarak piyasaya 癟覺kan film ad覺ndan s繹z ettirmeyi baarm覺t覺r.
 
1 Aral覺k 2010'da 羹nl羹 sosyal payla覺m sitesi Facebook'ta "Pok矇mon profile picture month" etkinlii yap覺lm覺, 250 bini ak覺n 羹ye bu etkinlie kat覺larak profil fotoraflar覺n覺 favori Pok矇monlar覺 yapm覺lard覺r. 
 
2010 y覺l覺n覺n Eyl羹l ay覺nda, Pok矇monseverler 5.nesille tan覺t覺. Yap覺mc覺lar bu nesilde k繹kten deiikliklere gitmi ve Pok矇monun yeniden balad覺覺n覺 g繹steren gelimelere imza atm覺lard覺r. Black & White ad覺yla duyurulan bu yeni nesilde 156 Pok矇mon bulunmaktayd覺. Bu say覺, imdiye kadar bir nesilde ortaya 癟覺kan en y羹ksek Pok矇mon say覺s覺 olmutur. Ayr覺ca bu 156 Pok矇mon dier Pok矇monlarla herhangi bir evrim ba覺na sahip deildir. 
 
Pok矇mon Black & White, 1,1 milyon 繹n siparile bu dalda rekor k覺rarken, ilk iki g羹nde 2.6 milyon satarak da t羹m zamanlar覺n en iyi DS sat覺覺 羹nvan覺n覺 kazanm覺t覺r. Ayr覺ca bu sat覺 rakam覺 ile Japonya oyun tarihine ge癟mitir. Oyunun pek 癟ok yeni 繹zellii bar覺nd覺rmas覺, 羹癟 boyutlu efektler, yeni hikaye kurgusu, Dream World, Rotation Battle, Triple Battle vs. bir 癟ok yeni d羹nyay覺 Pok矇monseverlere a癟mas覺 bu oyunun bu denli baar覺l覺 olmas覺n覺 salam覺t覺r. 
 
Oyun, 2011 y覺l覺nda Amerika'da piyasaya 癟覺kt覺覺 ilk g羹n i癟inde 1 milyonun 羹zerinde satarak Amerika'da da t羹m zamanlar覺n en iyi 癟覺k覺 yapan DS oyunu 羹nvan覺n覺 alm覺t覺r. Rekorlara doymayan Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺 15.ya g羹n羹n羹 de rekorlar k覺rarak kutlam覺t覺r. Oyun, Avrupa 癟覺k覺覺nda da ayn覺 baar覺y覺 g繹stermi, 襤ngiltere, Almanya, 襤talya, Fransa gibi 羹lkelerde y覺l覺n en 癟ok satan oyunlar覺ndan olmutur. Pok矇mon Black & White bu h覺zl覺 癟覺k覺覺n覺 ilerde pek devam ettiremese de 15 milyona yak覺n toplam sat覺覺 ile t羹m zamanlar覺n en 癟ok satan 10 DS oyunu i癟ine girmeyi baarm覺t覺r.
 
2010 y覺l覺n覺n yaz ay覺nda 13.Pok矇mon filmi Phantom Champion Zoroark sinemalarda boy g繹sterdi. 5.nesilden bir Pok矇monun ilk kez g繹r羹nd羹羹 bu film yine b羹y羹k ilgi g繹rd羹. 47 milyon dolarl覺k gie baar覺s覺 ile en baar覺l覺 Pok矇mon filmleri aras覺na girdi. Film, 2011 y覺l覺nda Zoaoark: Master of Illusions ismiyle Amerika'da ve dier 羹lkelerde blu-ray ve DVD olarak piyasaya 癟覺kt覺. Filmin DVD'si, t羹m d羹nya ile hemen hemen ayn覺 vakitlerde 羹lkemizde de piyasaya 癟覺km覺t覺r.
 
2010 y覺l覺nda Pok矇mon 15.ya g羹n羹n kutlam覺t覺r. Bu vesile ile bir 癟ok Pok矇mon etkinlii yap覺lm覺t覺r.
 
2011 y覺l覺nda Black & White serisinin ilk filmi vizyona girmitir. Yap覺mc覺lar b羹y羹k bir s羹rpriz yaparak bu kez iki farkl覺 filmi ayn覺 anda vizyona 癟覺karm覺lard覺r. Bu filmler ayn覺 oyunlarda olduu gibi, temel olarak ayn覺 senaryoyu i癟ermekteydiler fakat efsane Pok矇monlar ve baz覺 ufak tefek y繹nleriyle farkl覺yd覺lar. DUAL olarak g繹r羹c羹ye 癟覺kan filmler Victini and the Black Hero: Zekrom ve Victini and the White Hero: Reshiram isimlerinde idiler.  Filmler 53 milyon dolarl覺k gie baar覺s覺 ile Pok矇mon'un f覺rt覺nalar estirdii ilk 羹癟 filmden sonraki en iyi gie baar覺s覺n覺 elde etmitir. Fakat bu filmler i癟in en ilgin癟 baar覺 Amerika kanad覺ndan gelmitir. 2003 y覺l覺nda 5.film Pok矇mon: Heroes'tan bu yana Amerika sinemalar覺na uramayan Pok矇mon filmleri y覺llar sonra yeniden boy g繹stermeyi baarm覺t覺r. zel g繹sterimle de olsa 3-4 aral覺k 2011 tarihlerinde Pok矇mon The Movie: White - Victini And Zekrom filmi 300 sinema salonunda g繹sterime girmitir. Bu ad覺m gelecek i癟in umut verici olmutur. Dier film olan Pok矇mon The Movie: Black - Victini and Reshiram ise 9 Aral覺k 2011'de CN kanal覺nda yay覺nlanm覺t覺r. Daha sonra iki filmin de Blu-ray ve DVD'si 癟覺km覺t覺r. 
 
5.nesil Pok矇monlar覺n 癟覺k覺覺 ile birlikte Pok矇mon TCG serisi de ataa kalkm覺t覺r. 2011 y覺l覺nda tcgonline ad覺nda bir site kurulmu ve Pok矇mon kart oyunu sanal ortama ta覺nm覺t覺r. Birbiri ard覺na 癟覺kan kart serileri, bu kartlar覺n paketlerinden 癟覺kan kodlar ile sanal ortamda kart sat覺n al覺nabilmesi olay覺 bu konuda patlamaya neden olmutur. u an itibariyle BETA yay覺n覺 yapan site tamamland覺覺nda b羹y羹k bir Pok矇mon kart organizasyonuna sebep olacakt覺r.
 
2011 y覺l覺nda Nintendo 3DS konsolunun duyurulmas覺 ile baz覺 Pok矇mon oyunlar覺 bu konsolde kendini g繹stermitir. Rumble Blast ve Pok矇mon 3D pokedex bunlara 繹rnek verilebilir fakat hen羹z ger癟ek anlamda bir 3DS Pok矇mon oyunu piyasaya 癟覺kmam覺t覺r. 
 
2012 y覺l覺n覺n mart ay覺nda Pok矇mon cephesinde farkl覺 bir gelime daha yaanm覺t覺r. Pok矇mon ilk kez farkl覺 bir anime ile bir araya gelmitir. Nabunaga's Ambition ad覺ndaki anime ve video oyunu ile ortak olarak 癟覺kan oyun fazla ilgi g繹rmese de Pok矇mon d羹nyas覺na eklenen bir farkl覺l覺k olmay覺 baarm覺t覺r. Oyun Pok矇mon Conquest ad覺yla 2012 yaz aylar覺nda raflardaki yerini alm覺t覺r.
 
2012 y覺l覺n覺n temmuz ay覺nda 15. Pok矇mon filmi Kyurem vs.The Sacred Swordmans Keldeo 'nun duyurusu yap覺lm覺t覺r. 
 
2012 y覺l覺nda Black & White serisinin 羹癟羹nc羹 oyunu beklenirlen yap覺mc覺lar Pok矇monseverleri ters k繹eye yat覺r覺p bir ilke imza atarak Black ve White oyunlar覺n覺n devam覺 niteliinde olan Black 2 ve White 2'yi duyurdular. Oyun 23 Haziran 2012'de raflardaki yerini ald覺. 襤lk iki g羹nde 1,5 milyon civar覺nda bir sat覺 rakam覺na ulaarak yine beklentileri kar覺lad覺.
 
2013 y覺l覺n覺n ilk b羹y羹k haberi 8 Ocak tarihinde a癟覺kland覺. 6.nesil pokemonlar ve 3DS i癟in ilk ana pokemon oyunu olan Pokemon X ve Pokemon Y duyuruldu. B繹ylece Pokemon yeni bir boyuta dev bir ad覺m atm覺 oldu. 2013 y覺l覺n覺n yaz ay覺nda 16.film Genesect and the Legend Awakened vizyona girdi. 
 
12 Ekim 2013 tarihinde Pokemon X & Y piyasaya 癟覺kt覺. 2 g羹nde 4 milyon sat覺 yaparak 3DS tarihinin en h覺zl覺 satan oyunu oldu. Oyun ayr覺ca toplamda 12 milyon satarak (2014'e g繹re) 3DS tarihinin en 癟ok satan oyunu olmay覺 baarm覺t覺r. Pokemon X & Y birbirinden g羹zel ve ilgi 癟eken bir 癟ok yeni 繹zellikle pokemon severlerin dikkatini 癟ekmeyi baard覺. G繹rsel olarak da dier pokemon oyunlar覺ndan ayr覺lan oyun, gelecek Pokemon oyunlar覺 i癟in umut 覺覺覺 oldu.
 
7 May覺s 2014 tarihi Pokemon d羹nyas覺na bomba gibi d羹en bir haberin daha g羹n羹 oldu. 3.nesil oyunlar覺 Ruby & Sapphire'in yeniden yap覺mlar覺 olan Omega Ruby & Alpha Sapphire, 3DS i癟in duyuruldu. Oyun Kas覺m 2014'te piyasaya 癟覺kacakt覺r.
 
2014 Temmuz ay覺nda 17.film (ayn覺 zamanda XY serisinin ilk filmi) Cocoon of Destruction - Diancie vizyona girdi. 
 
28 Kas覺m 2014'te 3.nesil oyunlar覺 Ruby & Sapphire'in yeniden yap覺mlar覺 olan Omega Ruby & Alpha Sapphire 癟覺kt覺. 
 
27 ubat 2016'da Pokemon 20.ya g羹n羹n羹 kutlad覺. Yolculuk tam 20 y覺l 繹nce balad覺. Ayn覺 zamanda 2016 y覺l覺 boyunca 20. y覺l 繹zel yay覺nlar覺 yap覺lacak.
 
27 ubat 2016'da Pokemon 20.ya g羹n羹nde 7.nesil oyunlar覺 Pokemon Sun & Pokemon Moon duyuruldu. 7.nesle merhaba dedik.
 
6 Temmuz 2016'da Pokemon'un mobil oyunu Pokemon GO piyasaya 癟覺kt覺 ve t羹m d羹nyada olay oldu. 2016 yaz tatiline damga vurdu. lkemiz de dahil olmak 羹zere t羹m d羹nyada Pokemon'u yeniden g羹ndeme ta覺d覺.
 
19 Temmuz 2016'da Pokemon'un 19.filmi Volcanion and the Mechanical Marvel filmi Japonya'da vizyona girdi. Bu filmde 7.neslin tan覺t覺lan ilk pokemonu Magearna yer ald覺.
 
18 Kas覺m 2016'da Pokemon'un 7.nesil oyunlar覺 Pokemon Sun & Pokemon Moon piyasaya 癟覺kt覺. Alola K覺tas覺'ndaki macera yine b羹y羹k ilgi g繹rd羹. 
 
 
 
Pok矇mon, Satoshi Tajiri'nin hayalini kurduu bir d羹nyayd覺. O bile yola 癟覺kt覺覺 anda bu d羹nyan覺n bu kadar b羹y羹yeceini bilmiyordu. 20 y覺l boyunca t羹m Pok矇monseverler b覺kmadan, usanmadan bu b羹y羹k hayale ortak oldular ve bu d羹nya her ge癟en g羹n b羹y羹d羹. imdi, 20. y覺l覺nda, Pok矇mon, b羹y羹k bir dev, u癟suz bucaks覺z bir evren olmay覺 baard覺. 20 y覺la say覺s覺z rekor ve baar覺 s覺d覺ran bu r羹yan覺n bir 繹m羹r boyu devam etmesi dileiyle...
Ultra Sun & Ultra Moon Geri Say覺m覺

Sosyal Medya


Haftan覺n Pok矇monu
Haftan覺n Kart覺
穢 2010 - 2019 Pok矇mon Master
T羹m haklar覺 sakl覺d覺r. 襤癟erik izinsiz olarak dier internet sitelerinde veya yaz覺l覺, bas覺l覺 ortamlarda kullan覺lamaz. Bu site bir T羹rk Pok矇mon hayran sitesidir ve herhangi bir ticari ilikisi yoktur. Pok矇mon ve dier isimler Gamefreak, Pok矇mon Company ve Nintendo'nun tescilli markalar覺d覺r.