GiriKay覺t Ol
ye Giri Formu

Kay覺t Ol   ifremi Unuttum

ye Kay覺t Formu

                        Forum Pok矇mon Veritaban覺 Sald覺r覺lar Yetenekler Kartlar
Pok矇mon Nedir?

Pok矇mon, Pocket (Cep) ve Monsters (Canavarlar) kelimelerinin birletirilmesi ile olumutur. (Yani 癟oul bir kelimedir. Lakin, genel al覺kanl覺ktan dolay覺 tekil olarak kullanmaktay覺z.) Japon programc覺 Satoshi Tajiri, 癟ocukluunda 癟ok sevdii b繹cek yakalama hobisini programc覺 zekas覺 ile birletirerek temelleri 1990 y覺l覺nda at覺lan ve 1996 y覺l覺nda Nintendo Gameboy oyunu olarak piyasaya 癟覺kan Pocket Monsters Green ve Pocket Monsters Red oyunlar覺 ile bu b羹y羹k yolculuu balatm覺t覺r. Oyunun ticari baar覺s覺ndan sonra, anime, film, kart oyunu, manga, oyuncak vb. bir 癟ok dala yay覺lan Pok矇mon 癟覺lg覺nl覺覺, hemen her dalda b羹y羹k baar覺lar kazanm覺 ve yolculuuna devam etmektedir. 

  • Pok矇mon Nedir?

Pok矇mon bal覺 ba覺na bir d羹nyad覺r demek yanl覺 olmaz. Pok矇mon d羹nyas覺 bizim d羹nyam覺zda paralellik g繹stermektedir. Bizim d羹nyam覺zdaki 癟eitli canl覺lar ve nesneler, Pok矇mon d羹nyas覺nda Pok矇mon olarak yer almaktad覺r. Pok矇monlar, deiik t羹rleri, sald覺r覺 teknikleri, evrimleri, yetenekleri olan canl覺lard覺r. Pok矇mon d羹nyas覺nda ama癟 Pok矇monlar覺 eitmektir. Pok矇mon eiten kimseye Pok矇mon eitmeni denir. Bu ie g繹n羹l veren eitmenler, evlerinden ayr覺larak Pok矇mon d羹nyas覺nda yolculua 癟覺karlar. Yolculua 癟覺kmadan 繹nce balang覺癟 Pok矇monu denilen bir Pok矇mon almalar覺 gerekmektedir. Bu Pok矇monu da yaan覺lan b繹lgenin Profes繹rleri salamaktad覺r. Bu yolculuk s覺ras覺nda eitmek 羹zere kendilerine Pok矇mon bulurlar. Bu Pok矇monlar覺 Poke Topu (Poke ball) ad覺 verilen top 癟eitleri ile yakalarlar. Bir Pok矇monu yakalamak i癟in 繹ncelikli kural, elinizdeki baka bir Pok矇monla onu savat覺r覺p enerjisini azaltmaktad覺r. Enerjisi azalmayan Pok矇mon zor yakalan覺r ya da hi癟 yakalanmaz. Pok矇monun enerjisi azalt覺ld覺覺nda Poke Topu vahi Pok矇mona f覺rlat覺larak Pok矇mon yakalan覺r. Yakalanan Pok矇mon art覺k sizindir ve size hizmet etmek zorundad覺r. Tabii bu zorunluluk eitimcinin salam karakterine de bal覺d覺r. 羹nk羹 Pok矇monlar yeteneksiz g繹rd羹kleri eitmenlerin s繹z羹n羹 dinlemezler.

POKEMON'UN TAR襤H襤N襤 OKUMAK 襤襤N TIKLAYIN

Peki yakalanan Pok矇monlar hangi ama癟la kullan覺l覺r?

Bu sorunun kiiye g繹re cevab覺 vard覺r. Baz覺 eitmenler yaad覺klar覺 k覺tay覺 dolaarak GYM ad覺 verilen salonlara uray覺p oradaki salon liderlerini yenerek rozet kazanmaktad覺r. Kazan覺lan bu rozetler b羹y羹k lige kat覺lmay覺 salar. Eitmenlerin hayali bu lige kat覺l覺p ampiyon olmakt覺r. Tabiki bu yol 癟ok uzun ve meakatlidir. Unutmay覺n, bizim d羹nyam覺zla Pok矇mon d羹nyas覺n覺n paralellik g繹sterdiini s繹ylemitik.

Tabii baka se癟enekler de bulunmaktad覺r. zellikle bayan eitmenlerin kat覺lm覺 olduklar覺 Contest yar覺malar覺 buna bir 繹rnektir. Contest yar覺malar覺nda Pok矇monlar覺n yetenekleri yar覺t覺r覺l覺r. Seyircileri etkileyen efektler sunmalar覺, zor hareketleri yapmalar覺 gibi. 

Bir baka yol da GYM salon lideri olmakt覺r. Salon lideri olmak i癟in yaan覺lan b繹lgede belli bir 羹ne sahip olmak gereklidir. Ayr覺ca acemi eitmenler GYM lideri olamamaktad覺r. GYM liderleri kendilerine kurduklar覺 lisansl覺 salonlarda acemi eitmenlerle ma癟 yapmaktad覺rlar. Ma癟覺 kaybettiklerinde eitmene 繹d羹l olarak yaad覺klar覺 b繹lgeyi ya da kendilerini temsil eden bir rozet verirler. 

Bunlar覺n d覺覺nda Pok矇monlarla dost olup savat覺rmak yerine onlarla normal bir hayat ge癟irmeyi se癟enler de bulunmaktad覺r. Bu durum bir nebze bizim d羹nyam覺za ve yaant覺m覺za uygun bir davran覺t覺r. 

POKEMON'UN TRK襤YE TAR襤H襤N襤 OKUMAK 襤襤N TIKLAYIN

  • Bir Pok矇mon'un zellikleri Nelerdir?

Pok矇monlar, 繹zel yetenekleri, sald覺r覺lar覺, t羹rleri olan canl覺lard覺r. Pok矇mon d羹nyas覺nda ka癟 tane Pok矇mon t羹r羹n羹n olduu bir muammad覺r. u ana kadar 649 t羹r羹n varl覺覺 kesinletirilmitir. 

Pok矇monlar覺n b羹y羹k bir 癟ounluu doada vahi olarak bulunmaktad覺r. Eitimciler taraf覺ndan yakalanan Pok矇monlar evcilletirilir. Ayr覺ca Pok矇monlar doaya 癟ok bal覺d覺rlar. Doal dengede oluabilecek bir sorunu insanlardan 繹nce farkedebilmektedirler.

Bir Pok矇monun 繹zelliklerini s覺ralad覺覺m覺zda, 繹ncelikle t羹r羹 akl覺m覺za gelir. Pok矇monlar覺n 17 ayr覺 t羹r羹 vard覺r. Bunlar: Su, Ate, imen, B繹cek, Buz, Kaya, Yer, Sava, Normal, Karanl覺k, Psiik, Hayalet, Zehir, Elektrik, elik, Ejder ve U癟u t羹rleridir. Her Pok矇mon bu t羹rlerden birine ya da ikisine sahiptir. Bir Pok矇mon yaad覺覺 ortama, v羹cut ekline, yapabildii sald覺r覺lara g繹re o t羹r羹n 繹zellikleriini g繹sterir. rnein, denizde yaayan bir Pok矇mon genellikle Su t羹r羹ndedir, su t羹r羹ne ait sald覺r覺lar yapar ve v羹cut ekli de suda y羹zebilecek ve nefes alabilecek ekildedir. 

T羹rler d覺覺nda yetenek (ability) dediimiz, Pok矇monlar覺n t羹rleri ve sald覺r覺lar覺 d覺覺nda doal olarak kendilerinde bulunan yetenekler akl覺m覺za gelmektedir. rnein, Pikachu adl覺 Pok矇mon elektrik t羹r羹ndedir, yetenei ise Static (Statik)'tir. Bu yetenekteki bir Pikachu'ya dokunduunuz an 癟arp覺l覺rs覺n覺z. Ayn覺 t羹rdeki Pok矇monlar farkl覺 yetenekte olabilecei gibi farkl覺 t羹rdeki Pok矇monlar ayn覺 yetenekte olabilir. 

Pok矇monlar覺n t羹m canl覺larda olduu gibi boy, kilo, doum s羹resi gibi temel 繹zellikleri mevcuttur. Bunlara ek olarak Pok矇monda temel konulardan biri olan evrim konusu da vard覺r. Hemen her Pok矇mon bir ya da iki kez evrim ge癟irir. Bununla birlikte evrim ge癟irmeyen Pok矇monlar da vard覺r. Bir Pok矇mon evrim ge癟irdiinde daha g羹癟l羹 ve daha olgun bir hal al覺r. Ayr覺ca evrim ge癟iren Pok矇mon eski haline g繹re de daha vahi olabilir. Genel olarak bir Pok矇monun evrim ge癟irmesi i癟in seviye (level) atlamas覺 gerekmektedir. Bu olay覺n bizim d羹nyam覺zdaki kar覺l覺覺 tecr羹be kazanmakt覺r. Tecr羹be kazanan Pok矇mon hem yeni sald覺r覺lar 繹renebilmekte hem de yeni 繹zellikler kazanabilmektedir. Buna bir insan覺n ilkokuldan 羹niversite mezunu olana kadar  ge癟irdii d繹nemi 繹rnek verebiliriz. Bunun d覺覺nda baz覺 Pok矇monlar覺n evrim ge癟irmelerini salayan baz覺 癟eitli y繹ntemlerle de vard覺r: Evrim talar覺n覺n kullan覺m覺 ve takas.

  • Pok矇mon - Doa 襤likisi Nas覺ld覺r?

Pok矇monlar doaya yak覺n, i癟 g羹d羹sel, gizemli canl覺lard覺r. Bir 癟ok 繹zellikleri hala 癟繹z羹lememitir. Doaya bu denli yak覺n olmalar覺 onlar覺 anla覺lmaz yapmaktad覺r. Baz覺 Pok矇monlar doa ile ilgili konularda g繹revlendirilmitir. Bu Pok矇monlar genelde efsanevi olarak an覺l覺r. (Efsanevi Pok矇mon konusu bir alt bal覺kta anlat覺lm覺t覺r) Pok矇mon d羹nyas覺n覺n bizim d羹nyam覺zdan en keskin ekilde ayr覺ld覺覺 k覺s覺m bu k覺s覺md覺r. 羹nk羹 bu d羹nyada baz覺 Pok矇monlar tanr覺sal g羹癟lere sahip olabilmektedir. Bu nedenle doa ile ilgili pek 癟ok eyi de kontrol edebilmektedirler. Yine de unu belirtmek gerekir ki dier anime, oyun vb. yarat覺klar覺na nazaran Pok矇monlar daha doal ve abart覺lmam覺lard覺r. 

  • Efsanevi Pok矇mon Nedir?

Pok矇mon d羹nyas覺nda bir 癟ok gizem bulunmaktad覺r. Bu gizemler bir yere ait olabilecei gibi bir Pok矇mona da ait olabilir. Pok矇mon d羹nyas覺nda ge癟mi 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 ge癟mie bal覺 efsanelerin varl覺覺 bir 癟ok filmine konu olmutur. G羹n羹m羹z d羹nyas覺nda da bir 癟ok efsane anlat覺lmaktad覺r. Pok矇mon d羹nyas覺nda ise tek fark, bu efsanelerin bir Efsanevi Pok矇mona balanmas覺d覺r. 

Efsanevi Pok矇monlar, insanlar taraf覺ndan ya 癟ok nadiren g繹r羹len ya da hi癟 g繹r羹lmeyen, genellikle 癟ok b羹y羹k g羹ce ve doa ile ilgili bir kontrole sahip olan Pok矇monlard覺r. Efsanevi Pok矇monlar, Pok矇mon d羹nyas覺n覺n en ilgi 癟eken konular覺ndan birisidir. rnek olarak Pok矇mon 2: En G羹癟l羹 O filminde anlat覺lan efsaneyi verebiliriz. Bu efsanede ate adas覺n覺n, buz adas覺n覺n ve imek adas覺n覺n bir arada bulunduu Shamouti adl覺 bir b繹lgede Okyanus sular覺n覺n ve doan覺n dengesini salayan 羹癟 ku Efsanevi Pok矇monunda bahsedilmektedir. Bu g羹癟ler aras覺ndaki hassas dengenin bozulmas覺 doadaki dengeyi ve okyanus ak覺nt覺lar覺n覺n iddetini bozmaktad覺r. 

Efsanevi Pok矇monlar 癟ok nadir ve 癟ok g羹癟l羹 olduklar覺 i癟in genellikle animede eitmenler taraf覺ndan yakalanamazlar. 

  • Neden Pok矇mon?

羹nk羹 Pok矇mon d羹nyas覺 u癟suz bucaks覺z bir okyanus gibidir.  Sonunu asla g繹remezsiniz. 羹nk羹 Pok矇mon d羹nyas覺 gizemlidir ve yap覺lan her keifte insana keyif verir. 羹nk羹 Pok矇mon doald覺r. Doal olan her eyin verdii his de doal olmaktad覺r. 羹nk羹 Pok矇monlar ile kurulan dostluk balar覺 ger癟ek hayat覺m覺zda da hayvanlarla kurduumuz dostluk ba覺na benzemektedir. 羹nk羹, Pok矇mon bir 癟ok dalda bir 癟ok keyif veren 繹zellie sahiptir. 羹nk羹 Pok矇mon paylamakt覺r. Yeni bir Pok矇monun kefinde, yeni bir oyunun ya da kart覺n 癟覺kt覺覺nda arkadalar覺n覺zla bu heyecan覺 paylamakt覺r. 羹nk羹 Pok矇mon bizim gibi Pok矇mona y覺llarca g繹n羹l veren her yatan insan覺n bir araya geldii ortamlar olumas覺n覺 salamaktad覺r.

BASINDA IKAN POKEMON HABERLER襤N襤 GRMEK 襤襤N TIKLAYIN

穢 2010 - 2019 Pok矇mon Master
T羹m haklar覺 sakl覺d覺r. 襤癟erik izinsiz olarak dier internet sitelerinde veya yaz覺l覺, bas覺l覺 ortamlarda kullan覺lamaz. Bu site bir T羹rk Pok矇mon hayran sitesidir ve herhangi bir ticari ilikisi yoktur. Pok矇mon ve dier isimler Gamefreak, Pok矇mon Company ve Nintendo'nun tescilli markalar覺d覺r.