GiriKay覺t Ol
ye Giri Formu

Kay覺t Ol   ifremi Unuttum

ye Kay覺t Formu

                        Forum Pok矇mon Veritaban覺 Sald覺r覺lar Yetenekler Kartlar
Genel Bilgi
  • Pokemon Kart覺 Nedir?

 

Pokemon serisindeki karakterleri i癟eren, sald覺r覺lar覺, g羹癟leri, t羹rleri ve deiik stratejileri bar覺nd覺ran kartlard覺r. Bu kartlar belirli kurallara g繹re tasarlan覺r ve 癟eitli nadirlik oranlar覺na g繹re deer kazan覺rlar. Pokemon kartlar覺n覺n amac覺 ad覺na k覺saca TCG (Trading Card Game) denilen pokemon kart oyununun oynanmas覺n覺 salamakt覺r.

 

Her Pokemon'un kart覺 bulunur. Hatta bir pokemona ait birden fazla kart ayn覺 seri i癟erisinde dahi yer alabilir. Bug羹ne kadar piyasaya 癟覺kan binlerce kart bulunmaktad覺r ve bu kartlardan b羹y羹k 癟ounluu pokemonlar覺 i癟erir. Bunun d覺覺nda yard覺mc覺 kart denilen ve oyunda stratejik olarak pokemon sava覺nda yard覺mc覺 olan kartlar da bulunur. Bunlar Pokemon oyunlar覺ndan da aina olduumuz Potion, Repel, Pokeball gibi eyalar olabilirken Bill, Prof. Oak gibi 癟eitli karakterlerin yard覺mc覺 kartlar覺 da bulunmaktad覺r. Bir dier 癟eit ise Enerji Kart'lar覺d覺r. Enerji kartlar覺 pokemonlar覺n sald覺r覺 yapabilmesi i癟in gereklidir.

 

 

Yukar覺da iki adet pokemon kart覺 bulunmaktad覺r. Bu kartlardan soldaki bir pokemonu i癟eren pokemon kart覺na, sadaki ise yard覺mc覺 kartlardan birine aittir. Pikachu'ya ait bu kart覺 incelediimizde sol 羹st k繹ede "Basic Pokemon" ibaresi bulunur. Basic Pokemon, bir pokemonun evrim ge癟irmemi halini simgeler. (Bu kart 癟覺kt覺覺nda Pichu duyurulmam覺t覺, Pikachu Basic Pokemon'du) Sa 羹st k繹ede Pikachu'nun t羹r羹 olan Elektrii simgeleyen y覺ld覺r覺m iareti bulunmaktad覺r. Kartlarda t羹rler farkl覺 isimler alabilmektedir. Burada da elektrik t羹r羹 yerine y覺ld覺r覺m t羹r羹 denmektedir. 40 HP ibaresi Pikachu'nun Hit Point denilen g羹c羹n羹 g繹sterir. Oyun i癟erisinde bu kart覺 kulland覺覺n覺zda 40 g羹c羹ndeki bir sald覺r覺 Pikachu'yu sava d覺覺 b覺rakabilir. Ortada, Pikachu'nun resmi ve hemen alt覺nda da s覺n覺f覺, boy ve kilo bilgileri g繹r羹nmektedir.  Onun alt覺ndaki k覺s覺m ise ana k覺s覺md覺r. Yani pokemon kart oyunlar覺nda iimize en 癟ok yarayan k覺s覺m olan sald覺r覺lar k覺sm覺d覺r. Sald覺r覺lar bir kartta 1 tane olabilecei gibi 3 tane de olabilir. Bu durum kart覺n 繹zelliine bal覺 olarak deiir. Bu kartta Pikachu'nun Gnaw ve Thunder Jolt sald覺r覺lar覺n覺 yapabildiini g繹r羹yoruz. Sald覺r覺lar覺n verdii hasar puanlar覺 sa tarafta belirtilmitir. Yani Pikachu Gnaw sald覺r覺s覺 ile 10, Thunder Jolt ile 30 hasar vermektedir. Sald覺r覺lar覺n sol taraf覺nda yer alan t羹r simgeleri enerji kart覺 isteiidir. Yani, o sald覺r覺n覺n yap覺labilmesi i癟in kart覺n alt覺na konmas覺 gereken enerji kart覺 t羹r羹n羹 ve say覺s覺n覺 g繹sterir. rnein, Thunder Jolt sald覺r覺s覺n覺 yapabilmeniz i癟in bir tane Y覺ld覺r覺m t羹r羹 enerji kart覺na bir tane de herhangi t羹rden bir enerji kart覺na ihtiyac覺n覺z vard覺r. Bu iki enerji Pikachu kart覺n覺n alt覺nda olmadan o sald覺r覺 yap覺lamaz. Ayr覺ca dikkat edilirse Gnaw sald覺r覺s覺n覺n alt覺nda herhangi bir ey yazmazken Thunder Jolt sald覺r覺s覺n覺n alt覺nda bir a癟覺klama yazmaktad覺r. Bu a癟覺klamalar sald覺r覺n覺n nas覺l yap覺labildii ile ilgili bilgidir. Thunder Jolt sald覺r覺s覺nda "Eer paray覺 att覺覺n覺zda tura gelirse Pikachu kendine 10 hasar verir" yazmaktad覺r. Pokemon oyunlar覺nda kullan覺lan para atma durumu olas覺l覺klar覺 belirlemek i癟indir. Burada da her Thunder Jolt sald覺r覺s覺nda para havaya at覺l覺r ve sald覺r覺 ona g繹re yap覺l覺r. 

 

Sald覺r覺lar覺n alt k覺sm覺nda ise Weakness, Resistance ve Retreat Cost b繹l羹mleri bulunur. Bunlardan Weakness, kart覺n hangi t羹re kar覺 zay覺f olduunu g繹sterir. Pikachu'nun kart t羹rleri i癟inde Sava t羹r羹ne kar覺 zay覺f olduu g繹r羹lmektedir. Resistance ise tersine kart覺n diren癟li olduu t羹r羹 g繹sterir. Pikachu'nun diren癟li olduu bir t羹r bulunmamaktad覺r. Retreat Cost ise sava alan覺ndan bu kart覺 yedek kulubesine 癟ekebilmek i癟in ka癟 tane enerji kart覺n覺 feda etmeniz gerektiini g繹sterir. Pikachu'yu savatan 癟ekmek i癟in bir enerji kart覺n覺 kaybetmeniz gerekecektir.

 

En altta ise pokemon hakk覺nda bilgilerin, kart覺 tasarlayan kiinin ad覺n覺n ve kart numaras覺n覺n yazd覺覺 b繹l羹mler g繹r羹nmektedir. Kart numaras覺n覺n yazm覺 olduu k覺s覺mdaki baz覺 semboller o kart覺n nadirlik deerini g繹sterir. Siyah yuvarlak common yani yayg覺n, siyah kare uncommon yani yayg覺n olmayan, siyah y覺ld覺z rare yani nadir, H harfi ve siyah y覺ld覺z, nadir ve holografik anlam覺na gelir. Kartlar nadirliklerine g繹re g羹癟lenir ve deerlenirler. 

 

Sadaki kart ise yard覺mc覺 kartlardan biri olan Trainer kart覺na aittir. Bu kart oyun i癟erisinde strateji gelitirmenizi ve sava an覺nda zorland覺覺n覺zda kullanarak sizi o zorluktan kurtaran kartlard覺r. Tabii bu kartlar覺n ne ama癟la ve ne zaman kullan覺laca覺n覺 iyi bilmek gerekir. 

 

Kart覺n ismi Energy Search olarak yaz覺yor yani Enerji Arama. Kart覺n resmi alt覺nda ise kart覺n ne i yapt覺覺 a癟覺klanmaktad覺r. Energy Search kart覺 sava an覺nda destemizden bir tane enerji kart覺 bulup pokemonumuza eklememizi salayan bir kartt覺r. Bu nedenle 繹nemlidir. 

 

  • Kart T羹rleri Nelerdir?

 

 

Pokemon oyunlar覺nda t羹r say覺s覺 bir hayli fazlad覺r. 17 olan t羹r say覺s覺 6.nesilde eklenen Fairy (Peri) t羹r羹 ile birlikte 18'e y羹kselmitir. Kart oyununda 18 t羹r羹n tamam覺n覺n yer almas覺 stratejik a癟覺dan uygun olmayaca覺 gibi oyundaki temel basitlii karma覺k bir gale getirecektir. Bu nedenle yap覺mc覺lar t羹r say覺s覺nda azaltmaya gitmilerdir. Pokemon kart oyunlar覺nda Su, Ate, Y覺ld覺r覺m(Elektrik), imen, Psiik, Karanl覺k, Sava, Ejder, elik ve Renksiz (Normal) olmak 羹zere 10 癟eit t羹r bulunur. Gelecek seri de Peri t羹r羹n羹n de kartlara eklenecei duyuruldu.

 

Buz ve Su = Su T羹r羹 Kartlar

B繹cek ve imen = imen T羹r羹 Kartlar

Zehir, Psiik, Hayalet = Psiik T羹r Kartlar

Yer, Kaya, Sava = Sava T羹r羹 Kartlar

U癟u ve Normal = Renksiz T羹r Kartlar

Ate, Karanl覺k, elik, Y覺ld覺r覺m ve Ejder t羹rleri yaln覺zca kendi t羹rlerini temsil ederler.

 

Kart t羹rlerinin birbirine 羹st羹nl羹kleri pokemon oyunlar覺ndaki gibidir fakat baz覺 pokemonlar ger癟ek t羹rlerine g繹re de zay覺fl覺k ve diren癟 t羹r羹 g繹sterebilirler. rnein, Buz t羹r羹 pokemonlar kartlarda Su t羹r羹 alt覺nda yer al覺rlar fakat normalde Su t羹r羹 bir pokemonun zay覺fl覺k b繹lgesinde Y覺ld覺r覺m ya da imen simgesi yer al覺rken buz pokemonunun zay覺fl覺k b繹lgesinde Sava ya da Ate yer alabilir. 

Ejder t羹r羹 hari癟 t羹m t羹rlerin enerji kartlar覺 bulunur.

 

  • Pokemon Trading Card Game (TCG)

 

 

1996 y覺l覺nda Japonya'da ortaya 癟覺kan Pokemon Tading Card Game (Japonca ad覺yla Pokemon Card Game), pokemon d羹nyas覺nda yeni bir 癟覺lg覺nl覺覺n da balamas覺na neden olmutur. 1996 y覺l覺ndan g羹n羹m羹ze bir 癟ok seri alt覺nda binlerce kart 羹retilmitir. 1999 y覺l覺nda Wizard of the Coads firmas覺 Amerika K覺tas覺'nda kartlar覺 羹retmeye balad覺ktan sonra kart 癟覺lg覺nl覺覺 d羹nyaya 癟abucak yay覺lm覺t覺r. D羹nya 癟ap覺nda u ana kadar 15 milyar pokemon kart覺 sat覺ld覺覺 tahmin edilmektedir.

Pokemon Trading Card Game, pokemon kartlar覺n覺 stratejik olarak kullanarak rakibinizi sava alan覺nda alt etmeye 癟al覺man覺z 羹zerine kurulu bir oyundur. Pokemon'un temelinde yatan baz覺 kurallara ek olarak kartlar i癟in eklenen kurallar ile bu oyun b羹y羹k bir strateji yar覺覺na d繹n羹mektedir.

Pokemon TCG'nin nas覺l oynand覺覺 ile ilgili bilgileri  "Kurallar" b繹l羹m羹nde bulabilirsiniz...

 

Ultra Sun & Ultra Moon Geri Say覺m覺

Sosyal Medya


Haftan覺n Pok矇monu
Haftan覺n Kart覺
穢 2010 - 2019 Pok矇mon Master
T羹m haklar覺 sakl覺d覺r. 襤癟erik izinsiz olarak dier internet sitelerinde veya yaz覺l覺, bas覺l覺 ortamlarda kullan覺lamaz. Bu site bir T羹rk Pok矇mon hayran sitesidir ve herhangi bir ticari ilikisi yoktur. Pok矇mon ve dier isimler Gamefreak, Pok矇mon Company ve Nintendo'nun tescilli markalar覺d覺r.